ไทยสร้างไทย ร้อง กมธ.ป.ป.ช.เร่งตรวจสอบ สจส.กทม. เอื้อเอกชน ติดป้ายเถื่อนทั่วกทม.หรือไม่ แฉปล่อยทำผิดกฎหมายแลกรายได้ตอบแทนเพียงเล็กน้อย แต่ทำกทม.เสียประโยชน์มหาศาล

ข่าวสาร

นายนรุตม์ชัย บุนนาค นายกิติ วงษ์กุหลาบ นายศุข ศักดิ์ณรงเดช คณะกรรมการติดตามการบริหารงานกรุงเทพมหานคร พรรคไทยสร้างไทย ยื่นหนังสือพร้อมหลักฐานประกอบ เพื่อขอให้ตรวจสอบการทุจริต กรณีป้ายโฆษณาเถื่อนส่อทุจริตคอรัปชั่น ของกรุงเทพฯ ให้คณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรนำไปพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยมีนางรำพูล ตันติวณิชชานนท์ รองประธานกรรมาธิการ ป.ป.ช.สภาผู้แทนราษฎร เป็นตัวแทนรับหนังสือ

นายนรุตม์ชัย ตั้งข้อสังเกตถึง กรณี ที่ ผู้อำนวย การ สำนักการจราจรและขนส่ง หรือ สจส.กทม. ว่าอาจมีปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่โดยเฉพาะการให้เอกชนเข้าทำสัญญาเพื่อติดตั้งป้ายโฆษณาตามจุดต่างๆทั่วกทมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงเห็นว่าต้องมีการรื้อถอน เพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติตามกฎหมายและไม่เป็นช่องทางในการทุจริตคอรัปชั่นเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน ซึ่งจากการตรวจสอบ พบการติดตั้งที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการลักลอบติดตั้งป้ายโฆษณาเถื่อนที่เพิ่มมากขึ้น เช่นการติดตั้งบริเวณเกาะกลางถนนหรือศาลาที่พักผู้โดยสาร ซึ่งขัดต่อระเบียบของกรุงเทพมหานคร

กระบวนการดังกล่าวจะเปิดช่องให้เอกชนเข้ามาทำสัญญากับกรุงเทพมหานครในระยะยาว 5-10 ปีและจัดเก็บค่าเช่าจากบริษัทเอกชน ประมาณ 2,000 กว่าบาทต่อป้าย ต่อเดือน ซึ่งมีจำนวน 1,000 -2,000 ป้าย โดยเอกชนจะนำป้ายเหล่านี้ ไปให้กับบุคคลหรือบริษัททั่วไป โดยเก็บค่าเช่าต่อ เป็นจำนวนหลักแสนบาทต่อป้ายต่อเดือน เมื่อคำนวณจากระยะเวลา 120 เดือน มูลค่าจะสูงถึง 2.8 หมื่นล้านบาท แต่กทม. ได้รับค่าเช่าเพียง 356 ล้านบาทหรือปีละประมาณ 35.6 ล้านบาทเท่านั้นซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

พรรคไทยสร้างไทยจึงมายื่นเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมาธิการป.ป.ช. เพื่อให้ตรวจสอบ ว่าการกระทำดังกล่าว ขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายโดยเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทเอกชน ซึ่งทำให้รับสูญเสียรายได้มหาศาล ซึ่งเป็นช่องทางการทุจริตคอรัปชั่นหรือไม่ จึงขอให้ดำเนินการติดตามตรวจสอบต่อไปโดยเร็ว

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย