“ไทยสร้างไทย” เปิดพรรค พูดคุยแลกเปลี่ยน “สมาคมคลองไทยภาคประชาชน” หนุนเปิดเวทีสาธารณะ ถกแถลง เทียบความแตกต่าง-ความคุ้มค่า ‘แลนด์บริดจ์ – คลองไทย’ แนะยึดประโยชน์สูงสุด ของประเทศชาติและประชาชน

ข่าวสาร

ดร.โภคิน พลกุล ประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศ พรรคไทยสร้างไทย พร้อมคณะให้การต้อนรับ สมาคมคลองไทยภาคประชาชน นำโดย พลเอกธวัชชัย สมุทรสาคร กลุ่ม O2O และกลุ่มสมาคมการค้าชายแดนไทย ที่เดินทางเข้าพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อแสวงหาความรู้ในการพัฒนาประเทศมิติต่างๆโดยเฉพาะแผนการลงทุน Mega project ระหว่าง แลนด์บริดจ์ และคลองไทย ในแง่ของความแตกต่าง-ความคุ้มค่า หากมีการเดินหน้าลงทุนจริง
.
สำหรับ คลองไทยมีการหารือและสำรวจแผนมาแล้วหลายครั้ง แต่ก็ยังไม่ได้ข้อยุติ เพราะจำเป็นต้องศึกษาลงลึกในรายละเอียดทั้งเรื่องต้นทุนการก่อสร้างหรือการขุดลอก รวมถึงเรื่องกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญที่สุดคือเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับความมั่นคงของชาติ เพราะหากมีการจัดทำโครงการเกิดขึ้น ก็จะทำให้ดินแดนทางตอนใต้ของไทยถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน โดยมีคลองกั้นกลาง จึงถือเป็นเรื่องสำคัญที่เกิดการถกเถียงมายาวนาน สำหรับโครงการดังกล่าวจะต้องใช้งบลงทุนประมาณ 2 ล้านล้านบาท
.
ขณะที่แลนด์บริดจ์ สนข.ได้ศึกษาเรื่องนี้ โดยขีดเส้นที่ระนองและชุมพร ด้วยการสร้างท่าเรือน้ำลึกที่ จ.ชุมพร และ จ.ระนอง โดยใช้ระบบขนถ่ายสินค้าออโตเมชั่น สร้างรถไฟทางคู่และมีมอเตอร์เวย์เชื่อมทั้ง 2 ฝั่ง คาดจะประหยัดเวลาการขนส่งได้อย่างน้อย 2-3 วัน ซึ่งแผนการลงทุนแลนด์บริดจ์ใต้ จะต้องใช้งบประมาณลงทุนประมาณ 1 ล้านล้านบาท ภายใต้แนวคิด One Port Two Side พร้อมการพัฒนาพื้นที่หลังท่าด้วยอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง และกิจกรรมเชิงพาณิชย์
.
ทั้งนี้ จากการหารือ เบื้องต้นสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม โดยเปิดเวทีสาธารณะเพื่อให้ได้ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ดีที่สุด โดยเฉพาะการอภิปรายเปรียบเทียบโครงการแลนด์บริดจ์และคลองไทยในหลายประเด็น ที่ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนว่า แต่ละโครงการมีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันอย่างไร
เช่นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงของประเทศ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการวางเป้าหมายของประเทศไทยในอีก 50 ปีข้างหน้า ทั้งในส่วนของผลตอบแทนจากการลงทุน หรือรูปแบบการบริหารจัดการ
.
ซึ่งพรรคไทยสร้างไทย และคณะที่เดินทางเข้าหารือมีความเห็นร่วมกันในเบื้องต้นว่า ควรมีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาข้อมูลและเปรียบเทียบโครงการแลนด์บริดจ์และคลองไทยอย่างละเอียด
โดยเปิดเวทีสาธารณะเพื่อนำเสนอข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ซึ่งการตัดสินใจเลือกโครงใดก็ควรคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน
.
ทั้งนี้ในการเดินทางเข้าหารือ พบว่า หนึ่งในสมาชิกกลุ่มคลองไทยภาคประชาชน เดินทางมายังพรรคไทยสร้างไทย โดยใช้รถจักรยานยนต์ ซึ่งเดินทางไกลมาจากจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งใช้เวลาถึง 14 ชั่วโมง โดยคาดหวังว่าสภาผู้แทนราษฎร จะนำผลการวิจัย รายงานที่เคยศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมแล้วเข้าไปพิจารณาในสภา เพื่อผลักดันให้เกิดการขุดคลองทันที โดยเชื่อมั่นว่าคลองไทยจะเป็นโปรเจค เพื่อประเทศไทย และเป็นอนาคตของไทยและอนาคตของโลก

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย เปิดที่ทำการพรรค ให้การต้อนรับ นางออร์นา ซากิฟ เอกอัค...
ข่าวสาร
"เลขาฯไทยสร้างไทย" ชี้ รัฐบาลขอ งบ1.2 แสนล้านทำดิจิทัลวอลเล็ท ตำน...
ข่าวสาร
"ฐากร ไทยสร้างไทย" ระบุ งบดิจิทัลวอลเล็ท 1.2แสนล้าน ส่อขัด พรบ.วิ...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย เปิดที่ทำการพรรค ให้การต้อนรับ...
ข่าวสาร
"เลขาฯไทยสร้างไทย" ชี้ รัฐบาลขอ งบ1.2 แสนล...
ข่าวสาร
"ฐากร ไทยสร้างไทย" ระบุ งบดิจิทัลวอลเล็ท 1...
ข่าวสาร
"สุดารัตน์" แนะสภา รอบคอบอย่าเป็นตรายาง ช่...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย