“สุดารัตน์” นำทีมคนรุ่นใหม่ ลงพื้นที่ ให้กำลังใจผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง มอบความรักความห่วงใยเนื่องในวันแห่งความรัก ระบุ คนตัวเล็กยังขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน หวังรัฐบาล ฟังสิ่งที่ ไทยสร้างไทยเสนอ นำกองทุนเครดิตประชาชนไปปรับใช้ ช่วยคนตัวเล็กตั้งตัวได้ ไม่ทำประเทศเสียวินัยการเงินการคลัง

ข่าวสาร

ที่ ชุมชนเทพลีลา คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย พร้อมด้วย นายศุข ศักดิ์ณรงค์เดช นายรัตนมงคล เลิศทวีวิทย์ นายกิติ วงษ์กุหลาบ และ นายภัชริ นิจสิริภัช ทีมคนตัวเล็กพรรคไทยสร้างไทย ลงพื้นที่ชุมชนเทพลีลา เขตบางกะปิกรุงเทพมหานคร เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจ พี่น้องประชาชนและผู้สูงอายุ เนื่องในวันแห่งความรัก โดยได้ส่งมอบความรักความห่วงใย พร้อมมอบ ทุนทรัพย์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ไว้ใช้ยามจำเป็น

พี่น้องชาวชุมชนเทพลีลา ยินดีที่คุณหญิงสุดารัตน์และคณะพรรคไทยสร้างไทย มาเยี่ยมเยียน แม้จะไม่ใช่ช่วงรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง แต่ก็ยังลงพื้นที่ต่อเนื่อง ชาวชุมชนต่างยินดี ที่ได้พบคุณหญิงสุดารัตน์อีกครั้ง โดยได้มอบดอกไม้รวมถึงของกิน ให้กับคณะของพรรคไทยสร้างไทยด้วย

ภายหลังการเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง คุณหญิงสุดารัตน์เปิดเผยว่า ชุมชนเทพลีลา เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่มีความผูกพัน เพราะได้ร่วมพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคของชุมชนมาตั้งแต่ครั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัยที่ 2 เห็นพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด

แต่ยังมีอีกหลายจุด ที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนา ซึ่งต้อง อาศัยศักยภาพของภาครัฐ ซึ่งถือเป็นโชคดีของชาวชุมชน ที่ได้รับโอกาสจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่ได้เตรียมแผนในการพัฒนาบ้านมั่นคง เพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัย

จากการลงพื้นที่ พูดคุยกับชาวชุมชนและผู้สูงอายุ พบว่า ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อประกอบอาชีพ จึงยินดีหากรัฐบาลจะแจกเงินดิจิทัลวอลเลท แต่หลายคนเห็นตรงกันว่า จะสามารถใช้จ่ายได้ในระยะเวลาอันสั้นและหมดไป ต่างจากสิ่งที่พรรคไทยสร้างไทยเคยเสนอ กองทุนเครดิตประชาชนหรือกองทุนคนตัวเล็ก

โดยกองทุนเครดิตประชาชน จะเป็นโครงการแจกเบ็ดไม่ใช่แจกปลา ให้ทุนในการทำมาหากิน สามารถกู้ได้ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ดอกเบี้ยเพียงร้อยละ1 ต่อเดือน หากรักษาเครดิตได้จะสามารถกู้ได้ถึงหลักแสนบาทเพื่อสร้างธุรกิจของตัวเอง สามารถตั้งตัวได้อย่างมั่นคง โดยรัฐจะไม่เสียวินัยการเงินการคลัง ไม่เป็นภาระหนี้สินของประเทศชาติ อีกทั้งจะเกิดการหมุนเวียนของเงินในระบบ และสามารถแก้ปัญหาหนี้นอกระบบได้อีกด้วย

เช่นเดียวกับนโยบายบำนาญประชาชนที่พรรคไทยสร้างไทยได้เสนอไว้นั้น จะช่วยให้ผู้สูงวัยมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพเดือนละ 3,000 วันอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี ลดภาระลูกหลานในการดูแลผู้สูงอายุ ทำให้คนหนุ่มสาวตั้งตัวได้เร็วขึ้น
ผู้รับบำนาญ 3,000 บาท ต้องเข้าโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพ ที่ศูนย์สร้างสุขภาพใกล้บ้าน เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีกลับมาทำงานได้ พร้อมให้ความรู้ Re-skill, Up-skill ให้ผู้สูงอายุใช้ในการดูแลสุขภาพตัวเอง และใช้ในการทำมาหากิน

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" อัดเศรษฐา บริหารไม่ถึงปี แต่ทำชาวนาไร้อนาคต สับปุ๋ย...
ข่าวสาร
"สุดารัตน์" รับเรื่องร้องเรียนความเดือดร้อนเกษตรกรอิสาน ที่ยกขบวน...
ข่าวสาร
"สส.รำพูล ไทยสร้างไทย" สะท้อนเสียงเรียกร้องพี่น้องชาวนา บอกไม่เอา...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" อัดเศรษฐา บริหารไม่ถึงปี แต่...
ข่าวสาร
"สุดารัตน์" รับเรื่องร้องเรียนความเดือดร้อ...
ข่าวสาร
"สส.รำพูล ไทยสร้างไทย" สะท้อนเสียงเรียกร้อ...
ข่าวสาร
พรรคไทยสร้างไทย เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนพร...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย