ฐากร ชี้ กฎหมาย อารักขาถวายความปลอดภัยขบวนเสด็จฯ ครบถ้วนสมบูรณ์อยู่แล้ว ขอ นายกฯ กำชับหน่วยงานให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ข่าวสาร

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยสร้างไทย อภิปรายญัตติด่วนด้วยวาจาจำนวน 2 ญัตติ ต่อสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง “การขอให้รัฐบาลเร่งรัดดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมาย ทบทวนระเบียบ แผนและมาตรการถวายความปลอดภัยขบวนเสด็จให้เหมาะสมทันสมัย โดยเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติ ที่มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 9 มาตรานั้น ครอบคลุมและเพียงพอแล้ว สำหรับการถวายความปลอดภัย
.
โดยเฉพาะในมาตรา 6 ที่บัญญัติว่าให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ถวายความปลอดภัย หรือสนับสนุนในการถวายความปลอดภัย โดยให้เป็นไปตาม ที่ราชเลขานุการในพระองค์ เป็นผู้กำหนด รวมถึงในมาตรา 7 กำหนดให้ราชเลขานุการในพระองค์มีหน้าที่ออก กำหนดหรือระเบียบประกาศ ในการถวายความปลอดภัย และมาตรา 9 กำหนดให้นายกรัฐมนตรีมีหน้าที่รักษาการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ซึ่งเมื่อพิจารณา จะพบว่ากฎหมายมีความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
.
ดังนั้นจึงขอเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรีให้ทำหนังสือกำชับหน่วยงานเพื่อให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับนี้อย่างเคร่งครัด และเชื่อว่าหากมีการปฏิบัติตามระเบียบหรือกฎหมายที่ออกมาอย่างเคร่งครัด จะช่วยลดปัญหา และการกระทำของผู้ที่ไม่หวังดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ จึงเป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีที่จะต้องกำชับตักเตือน เพื่อให้ เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากมีการกระทำ ที่ขัดต่อกฎหมายส่วนใด เช่นขัดต่อพระราชบัญญัติจราจรหรือขัดต่อประมวลกฎหมายอาญา ก็ให้ไปดำเนินการตามบทบัญญัตินั้น

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
คุณหญิงสุดารัตน์ ควงน้องจินนี่ และทีมไทยสร้างไทย ลุยเล่นน้ำสงกราน...
ข่าวสาร
พรรคไทยสร้างไทย ขอให้ทุกท่านสดชื่น รื่นรมย์ มีความสุขกับเทศกาลสงก...
ข่าวสาร
"สุดารัตน์" ลุยให้กำลังใจชาวเชียงใหม่ พูดคุยผู้ค้าเรื่องเงินหมื่น...
ข่าวสาร
คุณหญิงสุดารัตน์ ควงน้องจินนี่ และทีมไทยสร...
ข่าวสาร
พรรคไทยสร้างไทย ขอให้ทุกท่านสดชื่น รื่นรมย...
ข่าวสาร
"สุดารัตน์" ลุยให้กำลังใจชาวเชียงใหม่ พูดค...
ข่าวสาร
"วรวุฒิ ไทยสร้างไทย"ชี้ ขยายเวลาปิดสถานบัน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย