พรรคไทยสร้างไทย ร่วมรับฟังข้อเสนอเชิงนโยบายผลจากเวทีระดมความคิดเห็นในโครงการ Capitalizing Evidence-based Research for Policy Reform in Thailand จากคณะผู้แทนจากสถาบันพระปกเกล้า

ข่าวสาร

ดร.ณรงค์ รุ่งธนวงศ์ เหรัญญิกและผู้อำนวยการพรรค และ นายปริเยศ อังกูรกิตติ ผู้อำนวยการด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ พรรคไทยสร้างไทย ร่วมรับฟังข้อเสนอเชิงนโยบายผลจากเวทีระดมความคิดเห็นในโครงการ Capitalizing Evidence-based Research for Policy Reform in Thailand จากคณะผู้แทนจากสถาบันพระปกเกล้า เพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการจัดทำนโยบายของพรรคในอนาคต

ข้อมูลที่ได้รับฟังประกอบด้วย ข้อค้นพบที่ได้จากกรสนทนากลุ่มก่อนการเลือกตั้ง ซึ่งเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสถาบันทางการเมือง สถาบันทางสังคม ความกังวลของประชาชนต่อปัญหาด้านเศรษฐกิจของประเทศ บทบาทของสื่อที่ยังไม่เพียงพอ และความก้าวหน้าของประเทศที่อยู่ในระยะชะลอตัว

นอกจากนี้ ผลการศึกษายังระบุว่า ประชาชนส่วนใหญ่ยังเชื่อว่าการเกิดขึ้นของระบบพรรคการเมืองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยและประเทศ และประชาชนอยากให้รัฐบาลสนใจเป็นพิเศษในเรื่องเศรษฐกิจ การเสริมสร้างประชาธิปไตย การศึกษา และด้านสุขภาพ

ดร.ณรงค์ฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้แทนจากสถาบันพระปกเกล้า และจะนำผลการศึกษาให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศพิจารณา เพื่อนำไปพัฒนานโยบายพรรคต่อไป

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
คุณหญิงสุดารัตน์ ควงน้องจินนี่ และทีมไทยสร้างไทย ลุยเล่นน้ำสงกราน...
ข่าวสาร
พรรคไทยสร้างไทย ขอให้ทุกท่านสดชื่น รื่นรมย์ มีความสุขกับเทศกาลสงก...
ข่าวสาร
"สุดารัตน์" ลุยให้กำลังใจชาวเชียงใหม่ พูดคุยผู้ค้าเรื่องเงินหมื่น...
ข่าวสาร
คุณหญิงสุดารัตน์ ควงน้องจินนี่ และทีมไทยสร...
ข่าวสาร
พรรคไทยสร้างไทย ขอให้ทุกท่านสดชื่น รื่นรมย...
ข่าวสาร
"สุดารัตน์" ลุยให้กำลังใจชาวเชียงใหม่ พูดค...
ข่าวสาร
"วรวุฒิ ไทยสร้างไทย"ชี้ ขยายเวลาปิดสถานบัน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย