“ฐากร” ไทยสร้างไทย แนะ สภาหนุน ฝ่ายค้านและรัฐบาลจับมือออก พ.ร.ก.ยกเลิก ประกาศหรือคำสั่ง คณะปฏิวัติ คณะผู้ยึดอำนาจ เพื่อแก้ไข กฎหมายล้าหลัง ลดอุปสรรค ที่ถ่วงดุลการพัฒนาประเทศ

ข่าวสาร

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ ส.ส.บัญชี รายชื่อ พรรคไทยสร้างไทย อภิปราย สนับสนุนการยกเลิกร่างคำสั่ง ของหัวหน้าคณะรักษา ความสงบแห่งชาติฯ โดยเห็นว่าร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ รัฐบาลและฝ่ายค้านควร ทำงานร่วมกันโดยเฉพาะประกาศหรือคำสั่ง ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับใด ที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

โดยตราเป็นพระราชกำหนดเพื่อยกเลิกในคราวเดียว โดยกระบวนการให้ยกร่างและนำเข้าสู่การพิจารณาของสภา จะมีกี่ฉบับก็ให้ดำเนินการในคราวเดียว ซึ่งไม่เพียงแต่คำสั่งหรือประกาศของ คณะ ผู้ยึดอำนาจในครั้งก่อน หรือหลายครั้งที่ผ่านมา ก็ยังพบกฎหมายที่มีลักษณะล้าหลัง ก็ขอให้ดำเนินการ แก้ไขด้วยการออก พ.ร.ก.ในคราวเดียวเช่นกัน ซึ่งจะช่วยลดปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นถึงเวลาที่กฎหมายฉบับนี้จะได้ ทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายค้านและรัฐบาล

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
คุณหญิงสุดารัตน์ ควงน้องจินนี่ และทีมไทยสร้างไทย ลุยเล่นน้ำสงกราน...
ข่าวสาร
พรรคไทยสร้างไทย ขอให้ทุกท่านสดชื่น รื่นรมย์ มีความสุขกับเทศกาลสงก...
ข่าวสาร
"สุดารัตน์" ลุยให้กำลังใจชาวเชียงใหม่ พูดคุยผู้ค้าเรื่องเงินหมื่น...
ข่าวสาร
คุณหญิงสุดารัตน์ ควงน้องจินนี่ และทีมไทยสร...
ข่าวสาร
พรรคไทยสร้างไทย ขอให้ทุกท่านสดชื่น รื่นรมย...
ข่าวสาร
"สุดารัตน์" ลุยให้กำลังใจชาวเชียงใหม่ พูดค...
ข่าวสาร
"วรวุฒิ ไทยสร้างไทย"ชี้ ขยายเวลาปิดสถานบัน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย