“ไทยสร้างไทย” ชี้ ตลาดแรงงานกำลังประสบปัญหา หลังประเทศเดินหน้าเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์ แนะเร่งคลอดมาตรการรองรับ สร้างหลักประกันในวัยเกษียณ เรียกร้อง ครม.เร่งพิจารณากฎหมาย บำนาญ 3,000บาท ที่ไทยสร้างไทยเสนอ

ข่าวสาร

นายปณิธาน ประจวบเหมาะ คณะทำงานด้านการช่วยเหลือคนตัวเล็ก พรรคไทยสร้างไทย กล่าวถึงความกังวลในการก้าวเข้าสู้สังคมผู้สูงสัยของไทย ซึ่งจากฐานข้อมูลของกรมการปกครองคาดการณ์ไว้ว่า ในปี 2567 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด หรือ Super Aged Society อย่างเต็มรูปแบบ โดยจะมีประชากรผู้สูงอายุ หรือมีอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็น 1 ใน 5 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ หรือประมาณ 13 ล้านคน คิดเป็น 20.17% ของประชากรรวม จากประชากรทั้งประเทศที่ 66,057,967 คน

เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะจำนวนเด็กและแรงงานของไทยที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับจำนวนประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ประกอบกับปัญหาโดยรวมของไทย คือ คนส่วนใหญ่มีเงินไม่เพียงพอในการเกษียณและใช้จ่ายในช่วงบั้นปลายชีวิต จึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องมีแผนงานในการแก้ไขปัญหาใหญ่ของประเทศ ที่จะกลายเป็นอุปสรรคฉุดรั้งการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม

พรรคไทยสร้างไทย มองเห็นปัญหาและได้ศึกษานโยบาย บำนาญประชาชนเดือนละ 3,000 บาท ซึ่งเป็นกลไก ในการแก้ไขปัญหาสังคมผู้สูงวัย โดยได้เสนอร่างกฎหมายเข้าสู่สภา และเนื่องจากเป็นกฎหมายการเงิน จึงขอให้คณะรัฐมนตรีเร่งพิจารณา และสนับสนุนกฎหมายฉบับดังกล่าวโดยเร็ว เพื่อให้ผู้สูงวัยมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพเดือนละ 3,000 วันละ 100 บาท พออยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี ลดภาระลูกหลานในการดูแลผู้สูงอายุ ทำให้คนหนุ่มสาวตั้งตัวได้เร็วขึ้น

ผู้รับบำนาญ 3,000 บาท ต้องเข้าโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพ ที่ศูนย์สร้างสุขภาพใกล้บ้าน เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีกลับมาทำงานได้ พร้อมกับให้ความรู้ Re-skill, Up-skill ให้ผู้สูงอายุใช้ในการดูแลสุขภาพตัวเอง และใช้ในการทำมาหากิน
เงินบำนาญประชาชน จำนวน 300,000 กว่าล้านบาท/ ต่อปี ขณะเดียวกันเป็นการเพิ่มกำลังซื้อโดยตรงให้ชาวบ้านในแต่ละพื้นที่ จึงสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง และสร้างเศรษฐกิจทั้งประเทศให้ รุ่งเรืองอย่างยั่งยืนได้

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
คุณหญิงสุดารัตน์ ควงน้องจินนี่ และทีมไทยสร้างไทย ลุยเล่นน้ำสงกราน...
ข่าวสาร
พรรคไทยสร้างไทย ขอให้ทุกท่านสดชื่น รื่นรมย์ มีความสุขกับเทศกาลสงก...
ข่าวสาร
"สุดารัตน์" ลุยให้กำลังใจชาวเชียงใหม่ พูดคุยผู้ค้าเรื่องเงินหมื่น...
ข่าวสาร
คุณหญิงสุดารัตน์ ควงน้องจินนี่ และทีมไทยสร...
ข่าวสาร
พรรคไทยสร้างไทย ขอให้ทุกท่านสดชื่น รื่นรมย...
ข่าวสาร
"สุดารัตน์" ลุยให้กำลังใจชาวเชียงใหม่ พูดค...
ข่าวสาร
"วรวุฒิ ไทยสร้างไทย"ชี้ ขยายเวลาปิดสถานบัน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย