‘ไทยสร้างไทย’ จี้รัฐฯเร่งออกมาตรการแก้ไขปัญหาอัตราการเกิดต่ำ ไร้นโยบายส่งเสริมตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ มองการเกิดจากคนที่พร้อมอย่างเดียวอาจไม่ทันรับมือปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ประกาศหนุนการแก้ไขกฏหมาย ‘อุ้มบุญ’ อย่างจริงจัง

ข่าวสาร

นายวรวุฒิ โตวิรัตน์ รองโฆษกพรรคไทยสร้างไทย กล่าวว่า ประเทศไทยประสบปัญหาจำนวนเด็กเกิดใหม่ลดต่ำลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพบว่าในปี 2566 มีจำนวนการเกิดต่ำกว่า 500,000 คน และมีจำนวนการเสียชีวิตมากกว่า 600,000 คน ทำให้เห็นว่าจำนวนประชากรไทยเริ่มลดลง และมีอัตราการเกิดและการตายไม่สมดุลกัน

ขณะที่จำนวนผู้สูงอายุยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแตะร้อยละ 20 ของจำนวนประชากรทั้งหมด ซึ่งทำให้มีจำนวนประชากรเข้าสู่วัยแรงงาน อายุ 20-24 ปี น้อยและไม่สามารถชดเชยจำนวนประชากรที่ออกจากวัยแรงงาน อายุ 60-64 ปีได้

แม้รัฐบาลจะทราบเรื่องนี้เป็นอย่างดี แต่ก็ยังไม่มีความพร้อมในการรับมือ มีเพียงนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ออกมาชวนคนไทยมีบุตร โดยออกมาตรการที่สร้างความฮือฮา อย่าง ‘ปั๊มลูกกู้ชาติ’ แต่ไร้ซึ่งนโยบายส่งเสริม เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่สร้างแรงจูงใจให้แต่ละครอบครัวอยากมีบุตรเพิ่มมากขึ้น

นายวรวุฒิ กล่าวต่อว่าปัจจุบันการเพิ่มจำนวนการเกิดจากผู้ที่มีความพร้อม หรือจากคนไทยเพียงอย่างเดียวอาจไม่ทันต่อการรับมือกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอนาคต การให้ความสำคัญกับทุกการเกิดในประเทศ เป็นสิ่งสำคัญหรือการเริ่มศึกษาการแก้ไขกฏหมาย ‘อุ้มบุญ’ อย่างจริงจัง เพื่อเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำหรับแก้ไขปัญหานี้ และไม่ว่าจะเลือกมาตรการใดรัฐบาลควรเป็นผู้ตัดสินใจอย่างรวดเร็ว

เพื่อให้เกิดความชัดเจน ในการส่งเสริมการมีบุตร พัฒนาศักยภาพคนโสดรุ่นใหม่ ให้มีทัศนคติเชิงบวกต่อการมีบุตร มีสิทธิประโยชน์ และเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับคนอยากมีบุตร ทั้ง ปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีบุตร, มีสวัสดิการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตร, พัฒนาให้เกิดความเท่าเทียมด้านการศึกษา, ส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก, มีมาตรการดูแลผู้มีบุตรครบวงจร รวมถึงการดูแลรักษาภาวะผู้มีบุตรยาก

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" อัดเศรษฐา บริหารไม่ถึงปี แต่ทำชาวนาไร้อนาคต สับปุ๋ย...
ข่าวสาร
"สุดารัตน์" รับเรื่องร้องเรียนความเดือดร้อนเกษตรกรอิสาน ที่ยกขบวน...
ข่าวสาร
"สส.รำพูล ไทยสร้างไทย" สะท้อนเสียงเรียกร้องพี่น้องชาวนา บอกไม่เอา...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" อัดเศรษฐา บริหารไม่ถึงปี แต่...
ข่าวสาร
"สุดารัตน์" รับเรื่องร้องเรียนความเดือดร้อ...
ข่าวสาร
"สส.รำพูล ไทยสร้างไทย" สะท้อนเสียงเรียกร้อ...
ข่าวสาร
พรรคไทยสร้างไทย เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนพร...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย