ไทยสร้างไทยจัดประชุม “Round Table สร้างไทย” ให้คนรุ่นใหม่พรรค ชูอุดมการณ์ พรรค “Progressive Conservative” ย้ำพันธกิจไทยสร้างไทยคือการ “สู้เพื่อคนตัวเล็ก เร่งลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาประเทศแบบยั่งยืน สร้างไทยให้ทันโลก”

ข่าวสาร

พรรคไทยสร้างไทย โดยคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ดร.โภคิน พลกุล และ นายอุดมเดช รัตนเสถียรจัดประชุม “Round Table สร้างไทย” ร่วมวงสนทนา อุดมการณ์ การสร้างนโยบาย และกระบวนการดำเนินการเพื่อช่วยคนตัวเล็ก ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศ ร่วมกับคนรุ่นใหม่ของพรรค

คุณหญิงสุดารัตน์ ได้ย้ำถึงเรื่องอุดมการณ์และความเสียสละของสมาชิกพรรค ในการสร้างพรรค ที่มีจุดยืนแบบอนุรักษ์นิยมก้าวหน้า (Progressive Conservative) โดย ถือประชาชนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง ด้วยการสร้างความเท่าเทียม และความยุติธรรมในสังคมไทย รักษาสถาบัน ให้คนทุกรุ่นมีความเข้าใจและเคารพรักสถาบันอย่างมีวุฒิภาวะ ที่สำคัญที่สุดคือให้คนไทยทุกคนมีความรู้สึกนึกคิดต่อกันแบบพี่แบบน้องยุติการสร้างความเกลียดชัง โดยพรรคไทยสร้างไทย จะขอใช้ประสบการณ์ของผู้ใหญ่มาเป็นฐานที่มั่นคงให้กับคนรุ่นใหม่ เพื่อช่วยกันสร้างประเทศไทยที่ดีที่สุดให้กับคนไทยทุกคน

ด้าน ดร.โภคิน กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลก โดยเฉพาะการเข้ามาของ AI อาจทำให้เด็กขาดทักษะ ขาดการคิดวิเคราะห์ในเชิงลึก เพราะไปใช้ AI เป็นตัวช่วยในการเรียนและทำงานเป็นหลัก ไม่ฝึกฝนตนเองเท่าที่ควร ในโลกยุคใหม่ การมีความรู้ความเข้าใจทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และความมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปันต่อพี่น้องร่วมสังคม จะทำให้ทุกคนมี Mind Set ที่เป็นบวก เมื่อรวมกับแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นที่จะสร้างประเทศให้เป็นสังคมแห่งสันติสุขแล้ว เราจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

พรรคไทยสร้างไทย จึงมีนโยบานดูแล คนทุกช่วงวัยให้อยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี มีความมั่นคงในชีวิตตั้งแต่เด็กจนแก่ เราจึงเสนอนโยบาย เช่น กองทุนเครดิตประชาชน และบำนาญประชาชน ตลอดจนการแขวนกฎระเบียบที่ล้าหลัง สร้างโอกาสให้กับคนตัวเล็กเพื่อให้ผู้คนทำมาหากินได้โดยเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำ ไม่มีค่าใช้จ่าย ค่าเสียเวลากับระบบราชการที่ไม่จำเป็นและเต็มไปด้วยคอรัปชั่

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
คุณหญิงสุดารัตน์ ควงน้องจินนี่ และทีมไทยสร้างไทย ลุยเล่นน้ำสงกราน...
ข่าวสาร
พรรคไทยสร้างไทย ขอให้ทุกท่านสดชื่น รื่นรมย์ มีความสุขกับเทศกาลสงก...
ข่าวสาร
"สุดารัตน์" ลุยให้กำลังใจชาวเชียงใหม่ พูดคุยผู้ค้าเรื่องเงินหมื่น...
ข่าวสาร
คุณหญิงสุดารัตน์ ควงน้องจินนี่ และทีมไทยสร...
ข่าวสาร
พรรคไทยสร้างไทย ขอให้ทุกท่านสดชื่น รื่นรมย...
ข่าวสาร
"สุดารัตน์" ลุยให้กำลังใจชาวเชียงใหม่ พูดค...
ข่าวสาร
"วรวุฒิ ไทยสร้างไทย"ชี้ ขยายเวลาปิดสถานบัน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย