ไทยสร้างไทย ชี้ นายกรัฐมนตรี เจรจาเก่ง แต่ยังไม่เห็นทุนข้ามชาติ เริ่มคิกออฟลงทุน ระบุขายฝันอย่างเดียวไม่เพียงพอ ต้องวางโครงสร้างประเทศ เตรียมพร้อมทรัพยากรคน รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพื่อสร้างแรงจูงใจ ให้การลงทุนเกิดขึ้นจริง

ข่าวสาร

นายกิติ วงษ์กุหลาบ รักษาการเลขาธิการพรรคไทยสร้างไทย กล่าวถึงการเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อปฏิบัติภารกิจของนายกรัฐมนตรี ซึ่งจากการติดตามการทำงานพบว่า นับแต่เข้ารับตำแหน่ง จนถึงวันนี้ นายกรัฐมนตรีเดินทางไปต่างประเทศเกินกว่า 50 วัน มีการเจรจากับทั้งภาครัฐและเอกชนมากมาย แต่คนไทยกลับยังไม่เห็นความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการลงทุนที่เกิดขึ้นจริงแม้แต่รายเดียว
.
ตลอดระยะเวลา 6 เดือนเห็นความพยายามความมุ่งมั่นทุ่มเทของนายกรัฐมนตรี แต่ก็เป็น 6 เดือนที่ประชาชนเฝ้ารอความสำเร็จ ทั้งในส่วนของนโยบายที่ได้หาเสียงไว้ และรูปธรรมจากการ ให้ความสำคัญในการเดินทางไปเจรจากับบริษัทข้ามชาติและรัฐบาลต่างประเทศ ทั้งนี้ตนเข้าใจบทบาทของนายกรัฐมนตรี ที่เปรียบเสมือน CEO แต่ความสำเร็จที่ยังไม่เป็นรูปธรรมชัดเจน หรือยังไม่สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายแม้จะมีการเจรจาเกิดขึ้นมากมายก็ตาม
.
นั่นเป็นเพราะไทยยังไม่มีการวางโครงสร้างของประเทศรองรับการลงทุนในมิติต่างๆที่ดีเพียงพอ ตั้งแต่การพัฒนาระบบการศึกษาไทยที่ตกต่ำลง สะท้อนจากผลการทดสอบคะแนน PISA หรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยเฉพาะการ UPskill – Reskill ให้กับแรงงานรองรับการเข้ามาของ AI ซึ่งหลักสูตรการศึกษาจำเป็นต้องสอนให้เด็กเข้าไปควบคุมการใช้ AI ไม่ใช่สอนให้เด็กไปแข่งกับ AI ขณะเดียวกันต้องพัฒนาอาชีวะ ให้มีศักยภาพทันต่อการก้าวกระโดดของเทคโนโลยี
.
นอกจากนี้ยังเห็นว่า รัฐต้องกล้าผ่าโครงสร้างพลังงานทั้งน้ำมันและค่าไฟ ซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญ ของผู้ประกอบการ เพราะหากยังต้องแบกรับ ต้นทุนที่เสียเปรียบ อาจทำให้ไม่สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ พร้อมระบุด้วยว่า ตลอดระยะเวลาบริหารประเทศกว่า 6 เดือนจนถึงวันนี้ยังไม่เห็นแผนรองรับสังคมผู้สูงวัย ซึ่งทำให้ประเทศขาดกำลังซื้อ รวมถึงขาดความน่าสนใจในการสร้างแรงจูงใจเพื่อมาลงทุนในประเทศเรา จึงขอฝากให้นายกรัฐมนตรี เร่งดำเนินการเรื่องเหล่านี้ไปพร้อมกับการ เจรจาดึงดูดคนมาลงทุน

#PISA #โครงสร้างพลังงาน #ค่าไฟ #เศรษฐกิจ #ไทยสร้างไทย

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย เปิดที่ทำการพรรค ให้การต้อนรับ นางออร์นา ซากิฟ เอกอัค...
ข่าวสาร
"เลขาฯไทยสร้างไทย" ชี้ รัฐบาลขอ งบ1.2 แสนล้านทำดิจิทัลวอลเล็ท ตำน...
ข่าวสาร
"ฐากร ไทยสร้างไทย" ระบุ งบดิจิทัลวอลเล็ท 1.2แสนล้าน ส่อขัด พรบ.วิ...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย เปิดที่ทำการพรรค ให้การต้อนรับ...
ข่าวสาร
"เลขาฯไทยสร้างไทย" ชี้ รัฐบาลขอ งบ1.2 แสนล...
ข่าวสาร
"ฐากร ไทยสร้างไทย" ระบุ งบดิจิทัลวอลเล็ท 1...
ข่าวสาร
"สุดารัตน์" แนะสภา รอบคอบอย่าเป็นตรายาง ช่...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย