“สุภาพร ไทยสร้างไทย” วอนศึกษาธิการ เร่งจัดสรรงบประมาณ ซ่อมแซมโรงอาหารเก่าผุพัง หวังต่อยอดส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กได้ใช้อาคารสถานที่อย่างปลอดภัย

ข่าวสาร

นางสุภาพร สลับศรี สส.ยโสธร พรรคไทยสร้างไทย อภิปรายหารือความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนต่อ สภาผู้แทนราษฎร โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับปรุงโรงอาหารของโรงเรียนป่าติ้ววิทยา จังหวัดยโสธร เป็นโรงเรียนประจำอำเภอปัจจุบันมีนักเรียนนีกเรียน711คน มีคณะครูอาจารย์ 46คน สภาพโรงอาหาร เก่าผุพัง พยายามขอรับการจัดสรรงบประมาณทุกปี แต่ยังไม่เคยได้รับ จึงขอสื่อสารไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โปรดจัดสรรงบประมาณ เพื่อนำมาปรับปรุงส่งเสริมการเรียนรู้ และสามารถใช้อาคารสถานที่ได้อย่างปลอดภัย
.
ขณะเดียวกันยังได้ ร้องขอความอนุเคราะห์เพื่อให้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลพี่น้องประชาชน และเป็นที่ปรึกษา คอยช่วยเหลือผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งทำหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง แต่ยังขาดเพียงค่าตอบแทนหรือเงินเดือน ซึ่งถือเป็นขวัญกำลังใจที่สำคัญ จึงขอความเมตตาจากกระทรวงมหาดไทย ได้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนหรือเบี้ยเลี้ยงในการทำงาน ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านหรือคณะกรรมการชุมชน
.

ไทยสร้างไทย #ประชุมสภา #ยโสธร #กรรมการหมู่บ้าน #ค่าตอบแทน #ศึกษาธิการ

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย เปิดที่ทำการพรรค ให้การต้อนรับ นางออร์นา ซากิฟ เอกอัค...
ข่าวสาร
"เลขาฯไทยสร้างไทย" ชี้ รัฐบาลขอ งบ1.2 แสนล้านทำดิจิทัลวอลเล็ท ตำน...
ข่าวสาร
"ฐากร ไทยสร้างไทย" ระบุ งบดิจิทัลวอลเล็ท 1.2แสนล้าน ส่อขัด พรบ.วิ...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย เปิดที่ทำการพรรค ให้การต้อนรับ...
ข่าวสาร
"เลขาฯไทยสร้างไทย" ชี้ รัฐบาลขอ งบ1.2 แสนล...
ข่าวสาร
"ฐากร ไทยสร้างไทย" ระบุ งบดิจิทัลวอลเล็ท 1...
ข่าวสาร
"สุดารัตน์" แนะสภา รอบคอบอย่าเป็นตรายาง ช่...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย