ไทยสร้างไทย หนุนตั้งกรรมาธิการวิสามัญแก้ปัญหาช้างป่ารบกวนชาวบ้าน จี้กรมอุทยานและปกครองท้องถิ่น จัดงบพัฒนาแหล่งน้ำ – อาหาร พร้อมชุดเฝ้าระวังผลักดันช่างป่าบุกรุกทุกพื้นที่อย่างเหมาะสม

ข่าวสาร

นางรำพูล ตันติวณิชชานนท์ สส. อุบลราชธานี พรรคไทยสร้างไทย อภิปรายสนับสนุนญัตติ เรื่องการขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ ติดตามผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหา เช้าป่าและศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาช้างป่าอย่างยั่งยืน โดยกล่าวว่าหลายพื้นที่ ทั่วประเทศโดยเฉพาะ ใกล้เขตพื้นที่ อุทยานหรือเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่า มักพบช้างป่า ลงมาหาอาหารรบกวนชาวบ้าน ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน

ซึ่งพื้นที่เขต 9 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เป็นรอยต่อระหว่าง พื้นที่ 2 แผ่นดินคือสปป.ลาวและไทย ซึ่งช้างป่าของจังหวัดอุบลราชธานีจะอาศัยอยู่บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า บุณฑริกยอดมน โดยช้างจะมีพฤติกรรมออกหาอาหาร และเมื่อถูกขับไล่ ก็จะหนีข้ามไปพื้นที่ฝั่งสปป.ลาว มีพฤติกรรม เข้าไปหาอาหาร ในช่วงเวลาที่ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ รวมถึงยังทำลาย ไร่นาสวนต่างๆ ที่ชาวบ้านปลูกไว้

ปัจจุบันขาดแคลนอาหารและแหล่งน้ำอย่างหนักจึงทำให้ช้างป่าต้องลงไปหาน้ำกินที่บริเวณเขื่อนสิรินธร จึงขอสื่อสารไปยังกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โปรดแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยการพัฒนาแหล่งน้ำสร้างแหล่งอาหาร และขอให้เยียวยา อย่างเหมาะสม สนับสนุนงบประมาณ เพื่อจัดชุดเฝ้าระวัง คอยผลักดันช้างป่า ในทุกพื้นที่อย่างเหมาะสมเพียงพอ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องใส่ใจเข้าไปแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วน ต้องไม่ปล่อยให้ ชาวบ้านเผชิญปัญหา เพียงลำพัง

ประชุมสภา #ช้างป่า #พัฒนาแหล่งน้ำ #กรมอุทยาน #ไทยสร้างไทย

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" อัดเศรษฐา บริหารไม่ถึงปี แต่ทำชาวนาไร้อนาคต สับปุ๋ย...
ข่าวสาร
"สุดารัตน์" รับเรื่องร้องเรียนความเดือดร้อนเกษตรกรอิสาน ที่ยกขบวน...
ข่าวสาร
"สส.รำพูล ไทยสร้างไทย" สะท้อนเสียงเรียกร้องพี่น้องชาวนา บอกไม่เอา...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" อัดเศรษฐา บริหารไม่ถึงปี แต่...
ข่าวสาร
"สุดารัตน์" รับเรื่องร้องเรียนความเดือดร้อ...
ข่าวสาร
"สส.รำพูล ไทยสร้างไทย" สะท้อนเสียงเรียกร้อ...
ข่าวสาร
พรรคไทยสร้างไทย เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนพร...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย