ไทยสร้างไทย ร่วมงาน Echo Pridee : Echoes of Equality ธรรมศาสตร์ หนุนการสร้างความเท่าเทียมทางเพศ ประกาศผลักดัน พ.ร.บ.ขจัดการเลือกปฏิบัติสู่เป้าหมาย ในการสร้างสังคมไทยให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน

ข่าวสาร

เบสท์ วงศ์ไพโรจน์กุล รองโฆษกและคณะทำงานด้านความหลากหลายทางเพศ พรรคไทยสร้างไทย เข้าร่วมงาน Echo Pridee : Echoes of Equality ซึ่งองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อผลักดันให้นักศึกษาเกิดความตระหนักรู้ ในเชิงการขับเคลื่อนประเด็นความเท่าเทียมทางเพศ สิทธิและเสรีภาพ เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนแสดงศักยภาพและมีบทบาทนำในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย
.
เบสท์ ในฐานะตัวแทน พรรคไทยสร้างไทย มองว่า ความเท่าเทียมทางเพศอาจไม่ใช่ปัญหาเดียว ที่จำเป็นต้องแก้ไข แต่ในสังคมพบว่า เรายังมีการเลือกปฏิบัติ กับกลุ่มชาติพันธุ์ อัตลักษณ์ทางเพศ หรือการอยู่ร่วมกับผู้ป่วย HIV หรือแม้แต่อดีตผู้ต้องขังซึ่งบุคคลเหล่านี้ หลายครั้งถูกเลือกปฏิบัติทำให้การใช้ชีวิตหรือการเข้าถึงโอกาสเป็นไปได้ยาก เพราะฉะนั้นเราจึงมีเป้าหมายในการช่วยทางเพศ ผ่านการผลักดันพรบ.ขจัดการเลือกปฏิบัติ ซึ่งจะส่งผลต่อคนทุกคนให้ได้เข้าถึงโอกาสรวมถึงไม่ถูกเลือกปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ช่วยแก้ปัญหาที่ยังเกิดขึ้นในสังคมไทยได้
.
พรรคไทยสร้างไทย โดยการนำของคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ คณะผู้บริหารทุกคน ล้วนให้ความสำคัญในการทำงานด้านนี้มาก มีการผลักดันพ.ร.บ.ขจัดการเลือกปฏิบัติ รวมถึง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม และพร้อมจะผลักดันกฎหมาย ที่สร้างความเท่าเทียม ให้เป็นรูปธรรม และพร้อมรณรงค์สนับสนุน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ของพี่น้องประชาชน นิสิตนักศึกษา ผ่านกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นโดยทุกภาคส่วนในสังคม

ไทยสร้างไทย #เทยสร้างไทย #EchoesofEquality #PrideatThammasat #สมรสเท่าเทียม #ไม่เลือกปฏิบัติ #bangkokPride #ThailandPride

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
คุณหญิงสุดารัตน์ ควงน้องจินนี่ และทีมไทยสร้างไทย ลุยเล่นน้ำสงกราน...
ข่าวสาร
พรรคไทยสร้างไทย ขอให้ทุกท่านสดชื่น รื่นรมย์ มีความสุขกับเทศกาลสงก...
ข่าวสาร
"สุดารัตน์" ลุยให้กำลังใจชาวเชียงใหม่ พูดคุยผู้ค้าเรื่องเงินหมื่น...
ข่าวสาร
คุณหญิงสุดารัตน์ ควงน้องจินนี่ และทีมไทยสร...
ข่าวสาร
พรรคไทยสร้างไทย ขอให้ทุกท่านสดชื่น รื่นรมย...
ข่าวสาร
"สุดารัตน์" ลุยให้กำลังใจชาวเชียงใหม่ พูดค...
ข่าวสาร
"วรวุฒิ ไทยสร้างไทย"ชี้ ขยายเวลาปิดสถานบัน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย