‘ฐากร’ พร้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจ ลั่นอย่าประมาทฝ่ายค้านไม่มีข้อมูล เผยมีคนร้องเรียนเพียบ ฝากเตือนรัฐบาลให้ระวังคนใกล้ตัว รับผลประโยชน์จากเงินนอกงบ พบมีถึง 584 แห่ง มีรายได้เงินนอกงบ 1.7ล้านล้านบาท เท่ากับ 53.7% ของงบรายจ่ายประจำปี จี้ตรวจสอบนำเงินเข้าคลังสมทบงบประมาณประจำปี

ข่าวสาร

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยสร้างไทย (ทสท.) เปิดเผยว่า การอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา 152 ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะอภิปรายในวันที่ 3-4 เมษายน 2567 และพรรคร่วมฝ่ายค้านได้จัดสรรเวลาให้พรรค ทสท. 70 นาที หลายฝ่ายเข้าใจว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านยังไม่มีข้อมูลการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ หรือมีข้อมูลน้อยมาก โดยเฉพาะในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นของรัฐบาล เนื่องจาก พ.ร.บ.งบประมาณปี 2567 ยังไม่ได้มีการประกาศใช้ ซึ่งคาดว่ารัฐบาลน่าจะประกาศใช้ พ.ร.บ.งบประมาณปี 2567 ได้ภายในเดือนเมษายน 2567 นั้น คิดว่ารัฐบาลน่าจะเข้าใจคลาดเคลื่อนในส่วนนี้ ขอบอกว่าขณะนี้ฝ่ายค้านเรามีข้อมูลการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นของรัฐบาลในหลายกระทรวง เนื่องจากในหลายๆ กระทรวงมีเงินรายได้นอกงบประมาณ หรือเงินกองทุนต่างๆ และเงินของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวง ซึ่งได้ดำเนินการอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างไปเป็นจำนวนมากแล้ว
.
“ผมฝากเตือนรัฐบาลชุดปัจจุบันและเจ้ากระทรวงทุกกระทรวงให้ระมัดระวังคนใกล้ตัวของท่านให้มาก ขณะนี้มีเรื่องร้องเรียนการรับผลประโยชน์จากเงินส่วนนี้มากกว่ารัฐบาลชุดที่แล้วอีก ผมไม่เคยคิดเลยว่ารัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์จะมีเรื่องร้องเรียนดังกล่าวมากมายขนาดนี้ ผมฝากเตือนรัฐบาลด้วยความปรารถนาดีว่าเงินนอกงบประมาณ เงินกองทุน เงินจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของเจ้ากระทรวงต่างๆ ได้มีการเบิกใช้จ่ายเงินไปแล้ว ไม่ได้มารองบประมาณปี 2567 ประกาศใช้แต่อย่างใด” นายฐากรกล่าว
.
นายฐากรกล่าวเพิ่มเติมว่า การใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณจะอยู่นอกเหนือกระบวนการพิจารณางบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี เช่น เงินนอกงบประมาณของกระทรวงกลาโหม เงินจากกองทุนต่างๆ ซึ่งถือเป็นเงินรายได้ และเงินจากรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดของกระทรวงเหล่านั้น อาทิ กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน, กองทุนพลังงาน, กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และ ปตท.
.
นอกจากนี้ ในปี 2566 พบว่ามีหน่วยงานที่มีเงินนอกงบถึง 584 แห่ง ซึ่งมีรายได้เงินนอกงบที่ 1,710,999.2 ล้านบาท หรือ 53.7% เมื่อเทียบกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี ยิ่งไปกว่านั้นสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ยังไม่ได้เปิดเผยผลการตรวจสอบเงินนอกงบของหน่วยงานรัฐอย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน และรายได้นอกงบเหล่านี้ไม่เคยมีการนำมาสมทบกับงบประมาณในแต่ละปี
.
“นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่นำมาเปิดให้เห็นถึงรายได้นอกงบประมาณที่เกิดขึ้น ซึ่งแท้จริงแล้วแยกไม่ออกจากงบประมาณ หากมีการนำเงินนอกงบประมาณส่วนที่ไม่จำเป็นมาคืนคลัง เงินนอกงบประมาณเหล่านั้นก็จะกลายเป็นเงินคงคลัง สามารถจัดสรรเป็นงบประมาณประจำปีต่อไป ไม่ใช่เป็นแหล่งหากินของพวกทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างที่เป็นอยู่” นายฐากรกล่าว

ไทยสร้างไทย #ประชุมสภา #อภิปรายไม่ไว้วางใจ #อภิปราย152 #คอร์รัปชั่น

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" อัดเศรษฐา บริหารไม่ถึงปี แต่ทำชาวนาไร้อนาคต สับปุ๋ย...
ข่าวสาร
"สุดารัตน์" รับเรื่องร้องเรียนความเดือดร้อนเกษตรกรอิสาน ที่ยกขบวน...
ข่าวสาร
"สส.รำพูล ไทยสร้างไทย" สะท้อนเสียงเรียกร้องพี่น้องชาวนา บอกไม่เอา...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" อัดเศรษฐา บริหารไม่ถึงปี แต่...
ข่าวสาร
"สุดารัตน์" รับเรื่องร้องเรียนความเดือดร้อ...
ข่าวสาร
"สส.รำพูล ไทยสร้างไทย" สะท้อนเสียงเรียกร้อ...
ข่าวสาร
พรรคไทยสร้างไทย เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนพร...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย