“ชวลิต ไทยสร้างไทย” หนุน ปรับลดงบกลาง 5เปอร์เซนต์ ชี้ ได้รับจัดสรรสูงเกือบ 100,000ล้านบาท แต่ไม่มีรายละเอียดให้ตรวจสอบ เผยน้ำประปาหมู่บ้าน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานไม่ถึงร้อยละ20 ทำคนป่วยเพียบ หวังใช้งบกลางดูแล ลดความเหลื่อมล้ำ ด้านการเข้าถึงสาธารณูปโภคพื้นฐาน

ข่าวสาร

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ กรรมาธิการงบประมาณสัดส่วนพรรคไทยสร้างไทย อภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 วาระที่ 2 โดยเตือนว่างบประมาณ ในส่วนของงบกลางซึ่ง เป็นอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหาร โดยนายกรัฐมนตรีที่สามารถใช้จ่าย โดยไม่มีรายละเอียดให้ตรวจสอบสูงเกือบ 100,000 ล้านบาท โดยหนึ่งในนั้นมีการปรับลดงบในการจัดซื้อเรือฟริเกตและนำไปไว้ในส่วนของ “งบกลาง” ดังนั้นการใช้จ่ายในงบส่วนนี้ จึงต้องคำนึงถึงการใช้จ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ คือเป็นกรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วน เพื่อไม่เปิดช่องให้นำไปสู่การทุจริตคอรัปชั่น
.
ทั้งนี้ตนเชื่อว่างบกลางจะถูกจับตาจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะกองทัพเรือที่ถูกปรับลด ซึ่งในปีงบประมาณ 2568 รัฐบาลควรหาแนวทางให้กองทัพเรือ ได้เรือฟริเกต ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องสนับสนุน อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศของไทยเอง ซึ่งงบจะไม่รั่วไหลไปต่างประเทศ
.
ทั้งนี้ จากการทำงานตนได้พบรายงานของกรมอนามัย ซึ่งได้ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา พบการปนเปื้อนสารอันตรายทำให้ น้ำมีคุณภาพต่ำกว่าเกณฑ์มาตราฐาน จากการสุ่มตรวจของกรมอนามัยพบหมู่บ้านที่ได้ใช้น้ำประปาสะอาดเพียงร้อยละ 20เท่านั้น จึงไม่แปลกใจว่าทำไมคนชนบทจึงเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆและกลายเป็นภาระด้านสาธารณสุข ซึ่งมาจากความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณูปโภคที่ไม่เท่าเทียมกัน จึงขอให้รัฐใช้งบกลาง เข้าไปดูแลอย่างเร่งด่วน ดังนั้นตนจึงขอปรับลดงบประมาณ ในส่วนของงบกลางลง 5เปอร์เซนต์ เพื่อให้รัฐบาลได้ตระหนักถึงการลงไปช่วยเหลือประชาชนโดยเร็ว
.

ไทยสร้างไทย ประชุมสภา #อภิปรายงบประมาณ #งบ67

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" อัดเศรษฐา บริหารไม่ถึงปี แต่ทำชาวนาไร้อนาคต สับปุ๋ย...
ข่าวสาร
"สุดารัตน์" รับเรื่องร้องเรียนความเดือดร้อนเกษตรกรอิสาน ที่ยกขบวน...
ข่าวสาร
"สส.รำพูล ไทยสร้างไทย" สะท้อนเสียงเรียกร้องพี่น้องชาวนา บอกไม่เอา...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" อัดเศรษฐา บริหารไม่ถึงปี แต่...
ข่าวสาร
"สุดารัตน์" รับเรื่องร้องเรียนความเดือดร้อ...
ข่าวสาร
"สส.รำพูล ไทยสร้างไทย" สะท้อนเสียงเรียกร้อ...
ข่าวสาร
พรรคไทยสร้างไทย เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนพร...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย