“ชวลิต ไทยสร้างไทย” เล่า บรรยากาศ ถกงบ ประชุมสภา ระบุ ทำงานเข้มข้น สามารถตัดงบ โครงการฝายแกนดินซิเมนต์ ของมหาดไทย มูลค่ากว่า 1,200 ล้านบาทได้ หลังตัวโครงการ สุ่มเสี่ยงทุจริต ซอยงบไม่เกิน 500,000 บาท เพื่อจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง โดยไม่ต้องมีการประมูลแข่งขันได้

ข่าวสาร

การประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 67เป็นวันที่สอง นายชวลิต วิชยสุทธิ์ กรรมาธิการงบประมาณสัดส่วนพรรคไทยสร้างไทย เปิดเผยว่าได้สงวนความเห็นไว้ 2 มาตรา คือ มาตรา 20 กระทรวงมหาดไทย และมาตรา 25 กระทรวงสาธารณสุข
.
ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยได้อภิปรายให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะไป 2เรื่อง
เรื่องแรก แนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้เสนอแนะให้กระทรวงมหาดไทยซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด จัดทำโครงการหมู่บ้านสีขาว X – RAY ทุกครัวเรือน ใครค้าจับกุมดำเนินคดี ใครเสพ เอาไปบำบัด รักษา ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข โดยรัฐบาลประกาศเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกฝ่ายบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างแท้จริง(ต้องสู้เต็มที่เหมือนครั้งสู้วิกฤตโควิด)
.
เรื่องที่สองได้ขอบคุณกระทรวงมหาดไทย ที่ไม่อุทธรณ์โครงการฝายแกนดินซิเมนต์งบประมาณ
1,200 ล้านบาทเศษ ลงมติในชั้นอนุกรรมาธิการฯ เสียงข้างมากให้ปรับออกทั้งโครงการ เพราะถ้ารัฐบาลใช้เสียงข้างมากก็ชนะและในชั้นกรรมาธิการ มท.ก็ไม่ได้อุทธรณ์โครงการนี้ดังกล่าว งบประมาณ 1,200 ล้านบาทเศษ จึงถูกปรับออกตั้งแต่ในชั้นกรรมาธิการ ฯ
.
ตนเป็นผู้หนึ่งที่ให้ความเห็นในชั้นกรรมาธิการฯ เป็นห่วงโครงการฝายแกนดินซีเมนต์ใน 2 ประการ คือ ประการแรก เรื่องความคงทน หากน้ำไหลมาแรง ก็จะพัดพาฝายพังไป เศษวัสดุต่าง ๆ ก็จะทำให้คู คลอง ลำธารตื้นเขิน ประการสำคัญ การซอยโครงการออกเป็นนับพันโครงการ โดยให้มีงบไม่เกินโครงการละ 500,000 บาท ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริต คอรัปชั่นอย่างมาก เพราะงบประมาณไม่เกิน 500,000 บาท สามารถจัดซื้อ จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง ไม่ต้องมีการประมูล
.
นอกจากนี้ยังฝากข้อสังเกตไปยังรัฐบาลว่าอย่านำโครงการฝายแกนดินซีเมนต์ซึ่งถูกปรับออกไปแล้วนั้น ไปไว้ในงบกลาง ซึ่งอยู่ในอำนาจของฝ่ายบริหาร เพราะจะสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริต คอรัปชั่นดังกล่าว โดยหลังจากตนให้ความเห็นโครงการฝายแกนดินซีเมนต์ อุณหภูมิในการอภิปรายคนต่อๆมาก็ค่อยๆ ร้อนแรงขึ้นตามลำดับ ถึงขั้นประท้วงกันวุ่นวายพอสมควร ระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้าน โดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกล
.
แต่มีข้อน่าสังเกตก็คือ กระทรวงมหาดไทยกลับนิ่ง ไม่มีส.ส.คนใดอภิปรายสนับสนุนโครงการยิ่งไปกว่านั้น เมื่อถึงคราวลงมติ เสียงของ ส.ส.ส่วนใหญ่กลับมีมติให้ปรับโครงการฝายแกนดินซีเมนต์อออกไปทั้งโครงการตามมติคณะกรรมาธิการ ฯ เสียงข้างมาก ผลคะแนนตรงข้ามกับบรรยากาศการอภิปราย จนมีการล้อเลียนหลังลงคะแนนเสร็จสิ้นตามมา เรื่องนี้ คงจะเป็นดราม่าไปอีกระยะหนึ่ง
.
ในส่วนของมาตรา 25 กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะไป 2 เรื่อง เรื่องแรก มาตรการตรวจสอบสารเคมีร้ายแรงในภาคเกษตรกรรมเกินค่ามาตรฐานปนเปื้อนพืชผักที่นำเข้าจากต่างประเทศ(จีน) ผ่านด่านชายแดน ซึ่งการที่ประชาชนบริโภคผักที่มีสารเคมีปนเปื้อนสะสมในร่างกายทุกวันเป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรคมะเร็ง
.
เรื่องที่สองได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะให้รัฐบาลมีนโยบายให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นแม่งานในการบูรณาการโครงการบำบัด ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด โดยอาศัย กม.ยาเสพติด มาตรา109 สู้กับวิกฤตยาเสพติดเหมือนสู้กับวิกฤตโควิด ที่ผ่านมาเนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องเวลาในการอภิปราย ให้เวลาผู้อภิปรายเพียงคนละ 7 นาที จึงต้องเลือกเรื่องที่สนใจ และอภิปรายเฉพาะหัวใจของเรื่องนั้น ๆ เท่านั้น หลายเรื่องจึงห้วนๆ ทั้งนี้ตน ได้แนบคลิปการอภิปรายของกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุขให้ผู้สนใจได้ติดตาม

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" อัดเศรษฐา บริหารไม่ถึงปี แต่ทำชาวนาไร้อนาคต สับปุ๋ย...
ข่าวสาร
"สุดารัตน์" รับเรื่องร้องเรียนความเดือดร้อนเกษตรกรอิสาน ที่ยกขบวน...
ข่าวสาร
"สส.รำพูล ไทยสร้างไทย" สะท้อนเสียงเรียกร้องพี่น้องชาวนา บอกไม่เอา...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" อัดเศรษฐา บริหารไม่ถึงปี แต่...
ข่าวสาร
"สุดารัตน์" รับเรื่องร้องเรียนความเดือดร้อ...
ข่าวสาร
"สส.รำพูล ไทยสร้างไทย" สะท้อนเสียงเรียกร้อ...
ข่าวสาร
พรรคไทยสร้างไทย เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนพร...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย