ไทยสร้างไทย ร่วมวางพานพุ่มโอกาสครบรอบ 124 ปีชาตกาล ศ.ปรีดี พนมยงค์ ยก คุณูปการนำพาประเทศไทย สู่ความก้าวหน้าของระบอบประชาธิปไตย และผู้ให้กำเนิดรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทย

ข่าวสาร

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ รองหัวหัวพรรคไทยสร้างไทย พร้อมนายรัตนมงคล เลิศทวีวิทย์ รองเลขาธิการพรรคไทยสร้างไทย เป็นตัวแทนพรรคไทยสร้างไทย วางพานพุ่ม ในวาระครบรอบ 124 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ (11 พฤษภาคม พ.ศ. 2443 – พ.ศ. 2567) รัฐบุรุษอาวุโส ผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง และผู้ร่างธรรมนูญการปกครองแผ่นดินฉบับชั่วคราว พ.ศ.2475 โดยมีการกำหนดให้วันที่ 11 พฤษภาคมของทุกปีเป็น ‘วันปรีดี พนมยงค์’ ณ ลานปรีดีพนมยงค์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์
.
ซึ่งนายเชาวลิตได้กล่าวยกย่อง ดร.ปรีดี ในฐานะรัฐบุรุษอาวุโส ทั้งยังเป็นนักกฎหมาย อาจารย์ นักกิจกรรม นักการเมือง นักการทูต และอดีตนายกรัฐมนตรีของไทย โดยมีคุณูปการ กับประเทศหลายด้าน และมีผลงานสำคัญ ทั้งด้านนิติบัญญัติและการวางรูปแบบในระบอบประชาธิปไตย โดยปรีดีได้รับสมญาว่าเป็น “มันสมองของคณะราษฎร” และเป็นผู้ร่างหลัก 6 ประการของคณะราษฎร และเป็นผู้ให้กำเนิดรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศ

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ดร.โภคิน เรียกประชุมจับตาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เตรียมแถลงการณ์ แนะรั...
ข่าวสาร
รองโฆษกไทยสร้างไทย จี้ ศึกษาธิการ จริงจังแก้ปัญหาวิวาทในสถานศึกษา...
ข่าวสาร
โฆษกไทยสร้างไทย อัดคลัง แก้ปัญหาการใช้เงินดิจิทัลสุดเลอะเทอะ เปิด...
ข่าวสาร
ดร.โภคิน เรียกประชุมจับตาการแก้ไขรัฐธรรมนู...
ข่าวสาร
รองโฆษกไทยสร้างไทย จี้ ศึกษาธิการ จริงจังแ...
ข่าวสาร
โฆษกไทยสร้างไทย อัดคลัง แก้ปัญหาการใช้เงิน...
ข่าวสาร
สไปรท์ ไทยสร้างไทย หนุนส่งเสริม และปลูกฝัง...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย