“ไทยสร้างไทย” จัดโครงการ”ห่วงหัวใจ“ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา ร่วมกับธนบุรีเสริมรัฐ เพื่อตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคหัวใจเชิงรุกในชุมชน ด้วยการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เพื่อนำตัวเข้ารักษาได้ทันท่วงที โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีพระเมตตาและห่วงใยสุขภาพของประชาชน มาโดยตลอด

ข่าวสาร

ที่วัดเกาะสุวรรณาราม เขตสายไหม พรรคไทยสร้างไทย โดยคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ดร.สมชาย เวสารัชตระกูล รองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย ดร.รัตติกาล แก้วเกิดมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และทีมไทยสร้างไทย ร่วมกับ“ธนบุรีเสริมรัฐ” ในเครือโรงพยาบาลธนบุรี โดยดร.สุวดี พันธุ์พานิช ผู้บริหาร ทำพิธีเปิดโครงการ”ห่วงหัวใจ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ” เพื่อคัดกรองหาผู้ป่วยโรคหัวใจและนำไปรักษาที่โรงพยาบาล โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังมีการแจกแว่นสายตา เพื่อดูแลสายตาให้กับผู้สูงอายุด้วย ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อบอุ่นหัวใจเป็นอย่างยิ่ง โดยกิจกรรม ที่ร่วมกันจัดขึ้นในครั้งนี้ เพื่อ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
.
และเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการแพทย์และสาธารณสุข ที่ทรงห่วงใยและคำนึงถึงชีวิตความเป็นอยู่ และสุขภาพของพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะการใส่ใจสร้างสุขภาพของประชาชน อีกทั้งจะช่วยให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพชีวิตและสุขภาพหัวใจเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพหัวใจของตนเองและรู้ถึงช่องทางการรักษาเมื่อเกิดความผิดปกติของหัวใจขึ้น
.
คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า ทางผู้บริหารพรรค, สมาชิก“พรรคไทยสร้างไทย” และ“ธนบุรีเสริมรัฐ” โรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาล ธนบุรี มีความสำนึกในพระกรุณธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะพระเมตตาและความห่วงใยด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่ผ่านมา
.
พรรคไทยสร้างไทย จึงได้ร่วมกับธนบุรีเสริมรัฐ จัดทำโครงการ ”ห่วงหัวใจ“ คัดกรองผู้ป่วยโรคหัวใจ ด้วยเครื่อง EKG เพื่อนำตัวไปรักษาได้ทันท่วงที ถึงในชุมชน ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเปราะบางรายได้น้อย เพื่อ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยกิจกรรมจัดขึ้นที่ ณโรงเรียน วัดเกาะสุวรรณาราม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่แรก ซึ่งมีพี่น้องชาวสายไหม เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากกว่า ๖๐๐ คน
.
ทั้งนี้โครงการจะจัดทั้งหมด ๖ ครั้งๆละประมาณ ๖๐๐ คน รวมทั้งสิ้นประมาณ ๓๖๐๐ คน โดยโครงการจะสิ้นสุด ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ นี้ โดยผู้เข้ารับบริการต่างมีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเฉพาะการได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการแพทย์และสาธารณสุข การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ อย่างถูกวิธีทันสมัย และสามารถนำไปใช้ดูแลตนเองในการดำเนินชีวิตได้ ที่สำคัญหากตรวจพบความผิดปกติ จะได้รับสิทธิส่งต่อไปโรงพยาบาลเพื่อทำการตรวจรักษาต่อทันทีด้วย

และเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการแพทย์และสาธารณสุข ที่ทรงห่วงใยและคำนึงถึงชีวิตความเป็นอยู่ และสุขภาพของพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะการใส่ใจสร้างสุขภาพของประชาชน อีกทั้งจะช่วยให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพชีวิตและสุขภาพหัวใจเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพหัวใจของตนเองและรู้ถึงช่องทางการรักษาเมื่อเกิดความผิดปกติของหัวใจขึ้น

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า ทางผู้บริหารพรรค, สมาชิก“พรรคไทยสร้างไทย” และ“ธนบุรีเสริมรัฐ” โรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาล ธนบุรี มีความสำนึกในพระกรุณธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะพระเมตตาและความห่วงใยด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่ผ่านมา

พรรคไทยสร้างไทย จึงได้ร่วมกับธนบุรีเสริมรัฐ จัดทำโครงการ ”ห่วงหัวใจ“ คัดกรองผู้ป่วยโรคหัวใจ ด้วยเครื่อง EKG เพื่อนำตัวไปรักษาได้ทันท่วงที ถึงในชุมชน ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเปราะบางรายได้น้อย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 โดยกิจกรรมจัดขึ้นที่ ณโรงเรียน วัดเกาะสุวรรณาราม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่แรก ซึ่งมีพี่น้องชาวสายไหม เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากกว่า 600 คน

ทั้งนี้โครงการจะจัดทั้งหมด 6 ครั้งๆละประมาณ 600 คน รวมทั้งสิ้นประมาณ 3600 คน โดยโครงการจะสิ้นสุด ในวันที่ 31 ตุลาคม 2567 นี้
โดยผู้เข้ารับบริการต่างมีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเฉพาะการได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการแพทย์และสาธารณสุข การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ อย่างถูกวิธีทันสมัย และสามารถนำไปใช้ดูแลตนเองในการดำเนินชีวิตได้ ที่สำคัญหากตรวจพบความผิดปกติ จะได้รับสิทธิส่งต่อไปโรงพยาบาลเพื่อทำการตรวจรักษาต่อทันทีด้วย

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ดร.โภคิน เรียกประชุมจับตาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เตรียมแถลงการณ์ แนะรั...
ข่าวสาร
รองโฆษกไทยสร้างไทย จี้ ศึกษาธิการ จริงจังแก้ปัญหาวิวาทในสถานศึกษา...
ข่าวสาร
โฆษกไทยสร้างไทย อัดคลัง แก้ปัญหาการใช้เงินดิจิทัลสุดเลอะเทอะ เปิด...
ข่าวสาร
ดร.โภคิน เรียกประชุมจับตาการแก้ไขรัฐธรรมนู...
ข่าวสาร
รองโฆษกไทยสร้างไทย จี้ ศึกษาธิการ จริงจังแ...
ข่าวสาร
โฆษกไทยสร้างไทย อัดคลัง แก้ปัญหาการใช้เงิน...
ข่าวสาร
สไปรท์ ไทยสร้างไทย หนุนส่งเสริม และปลูกฝัง...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย