ดร.โภคิน เรียกประชุมจับตาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เตรียมแถลงการณ์ แนะรัฐบาลลงทุนทำประชามติเพียงครั้งเดียวแต่ได้ผลเท่า3ครั้ง ระบุ การแก้ รธน.2560 สสร.ต้องมาจากประชาชน เพื่อให้ได้รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยโดยตัวแทนประชาชนอย่างแท้จริง

ข่าวสาร

ดร.โภคิน พลกุล ประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศพรรคไทยสร้างไทย นายชวลิต วิชยสุทธิ์ รองหัวหน้าพรรค เรียกประชุมคณะทำงาน เพื่อติดตามการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 รวมถึงติดตาม กรณีที่คณะรัฐมนตรี อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติว่า ตามที่คณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติฯ พิจารณาแล้วเสร็จ และเตรียมเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนั้น

พรรคไทยสร้างไทย จะติดตามความเคลื่อนไหว การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อย่างใกล้ชิด โดยจะมีแถลงการณ์ และข้อเสนอแนะออกมาเป็นระยะ ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการแก้ไข ข้อห้ามที่ห้ามแก้ไข กรณีต้องทำประชามติเมื่อมีการแก้ไข และจะมีข้อเสนอแนะซึ่งจะเป็นการทักท้วง การจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ ของพรรคร่วมรัฐบาลที่อาจมีข้อสรุปซึ่งนำไปสู่การทำประชามติถึง 3 ครั้ง โดยพรรคไทยสร้างไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้าน จะได้แสดงท่าทีและจุดยืนเพื่อชี้ให้เห็นถึงความสิ้นเปลืองและความเสี่ยงของการออกเสียงลงคะแนนประชามติถึง 3 ครั้ง

นอกจากนี้ พรรคไทยสร้างไทย จะมีมุมมองที่สะท้อนไปถึงผู้มีอำนาจว่า หากไม่แก้ไขหมวด 1 และหมวด 2 จะมีวิธีการอย่างไรให้ได้ผลเท่ากันและทำประชามติเพียงแค่ครั้งเดียว ทั้งนี้สาระสำคัญ คือการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 2560 ต้องมาจากสสร. เพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญที่มีเนื้อหาเป็นประชาธิปไตยโดยตัวแทนประชาชน อันจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการพัฒนาไปสู่การเป็นประชาธิปไตยอย่างยั่งยืนเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" ยก เศรษฐา ขึ้นแท่น " #นักกู้ถุงเท้าแดง " หลังกู้ขาด...
ข่าวสาร
“ชัชวาล ไทยสร้างไทย” อัดรัฐจัดงบ ปี68 ผิดฝาผิดตัว-ไม่ตอบโจทย์ เปิ...
ข่าวสาร
"ฐากร ไทยสร้างไทย" ชี้ รัฐบาล จัดงบอยู่บน3ความเสี่ยง ซิกแซกไต่เส้...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" ยก เศรษฐา ขึ้นแท่น " #นักกู้...
ข่าวสาร
“ชัชวาล ไทยสร้างไทย” อัดรัฐจัดงบ ปี68 ผิดฝ...
ข่าวสาร
"ฐากร ไทยสร้างไทย" ชี้ รัฐบาล จัดงบอยู่บน3...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" ร่วมแสดงความยินดีกับ พี่น้อง...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย