“ฐากร” นำทีมไทยสร้างไทย ลุย ชำแหละงบประมาณ ปี 2568 เผยกู้สูงถึง 99.99% อีก 40 ล้านบาทชนเพดาน งบกลางจุกๆทะลุ 8.65 แสนล้าน เรียกได้ว่า “กู้ฉ่ำ กระเป๋าฉีก” สงสัย กระทรวงดีอี ไม่ตั้งงบ แก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ พนันออนไลน์

ข่าวสาร

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยสร้างไทย ชวนติดตามการจัดทำงบประมาณ พร้อมวิเคราะห์งบประมาณปี 2568 ที่กำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายน ดังนี้
.
ขอตั้งฉายางบประมาณปี 2568 ว่า “กู้ฉ่ำ กระเป๋าฉีก” เพราะจากวิเคราะห์งบประมาณ ปี 2568 ในเบื้องต้น เท่าที่จะเคราะห์ได้ เนื่องจากยังไม่ได้รับเอกสารฉบับสมบูรณ์จากสำนักงบประมาณ ( เล่มขาวคาดแดง ) “กู้ฉ่ำ” มาจาก “กู้เกือบเต็มเพดาน” วงเงินกู้คิดเป็น 99.99 เปอร์เซ็นต์ รายละเอียดดังนี้
.
1) วงเงินงบประมาณที่เสนอขอจัดตั้ง 3,752,700 ล้านบาท เป็นการเสนอตั้งงบประมาณแบบขาดดุล มีวงเงินที่ต้องขอกู้เพิ่ม 865,700 ล้านบาท


2) ประมาณการรายรับที่คาดการณ์ว่าจะจัดเก็บภาษีได้ จำนวน 2,887,000 ล้านบาท รวมกับเงินกู้อีกจำนวน 865,700 ล้านบาท รวมเสนอจัดตั้ง 3,752,000 ล้านบาท ( ข่าวกระทรวงการคลัง แถลงเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน ที่ผ่านมา 7 เดือน รัฐจัดเก็บรายได้พลาดเป้าไป 39,102 ล้านบาท )
3) วงเงินที่ขอกู้จากเดิมปี 2567 ขอกู้ 693,000 ล้านบาท เป็นขอกู้ในปี 2568 จำนวน 865,700 ล้านบาท ซึ่งเป็นการขอกู้เกือบเต็มกรอบวงเงิน ตามเงื่อนไข พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง พ.ศ.2561 ขาดไป 40 ล้านบาท ( กรอบวงเงินสูงสุดที่ขอกู้ได้ 865,740 ล้านบาท )

.
“กู้ฉ่ำ” แล้วยัง “กระเป๋าฉีก” ขอตั้งข้อสังเกตเรื่องการใช้ จัดสรรงบประมาณ
1) งบกลาง รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง และรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรอง ไม่มีการจัดตั้งงบประมาณไว้เลย เพราะเหตุใด


2) งบกลาง มีการตั้งรายการอื่นมาทดแทน ชื่อ “ค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐ์กิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ” จำนวน 152,700 ล้านบาท ตรงนี้คืองบประมาณดิจิทัลวอลเล็ตใช่หรือไม่ ?


3) งบประมาณในส่วนของสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แผนงานพื้นฐานความมั่นคง จากเดิมตั้งไว้ในปี 2567 จำนวน 3,384,190 ,100 บาท เสนอขอตั้งในปี 2568 จำนวน 6,226,024,700 บาท เพิ่มขึ้น2,841,834,600 บาท เพิ่มมา 84% มีคำถามว่าเหตุใดจึงตั้งงบประมาณในแผนงานนี้ไว้มากมาย


4) แผนงานการบูรณาการการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ มีส่วนราชการจำนวนมากขอตั้งงบประมาณไว้ที่หน่วยงานตนเอง เหตุใดจึงไม่ตั้งงบประมาณไว้ที่หน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง เช่น ป.ป.ช. ป.ป.ท. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดีเอสไอ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการประหยัด และใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพกว่าหรือไม่


5) งบฯ ของกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งประมาณลดลง 62,388,931,500บาท แล้วไปตั้งเพิ่มตรงให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 94,799,480,900 บาท ( จากเดิมปี 2567 ตั้งงบให้ท้องถิ่น 100,838,313,400 บาท ปี 2568 ขอจัดตั้ง 95,637,794,300 บาท ) ถือว่าเป็นการกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่นถือว่าเป็นเรื่องดี แต่ควรกระจายลงสู่ท้องถิ่นให้มากกกว่านี้ เพราะยังมีการตั้งงบประมาณไว้ในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในปี 2568 จำนวน 175,819,402,300 บาท


6) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอีเอส ไม่ได้มีการตั้งงบประมาณในการป้องกัน และปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ พนันออนไลน์ ที่สร้างความเสียหายให้กับประชาชน และประเทศชาติ ตลอดจนนำไปสู่ความขัดแย้งครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพราะเรื่องผลประโยชน์ของพนันออนไลน์ เอาไว้เลย
.
วันนี้ขอวิเคราะห์ในเบื้องต้นก่อน จนกว่าจะได้รายละเอียดงบประมาณจากสำนักงบประมาณ ถึงจะเข้าสู่ขั้นตอน “การชำแหละงบประมาณปี 2568” ต่อไปครับ
.

ไทยสร้างไทย #กระทรวงคมนาคม #ส่วย #ส่วยผู้รับเหมา #คอร์รัปชั่น #อภิปรายงบ68 #งบ68 #งบประมาณ2568 #งบประมาณปี68

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" ยก เศรษฐา ขึ้นแท่น " #นักกู้ถุงเท้าแดง " หลังกู้ขาด...
ข่าวสาร
“ชัชวาล ไทยสร้างไทย” อัดรัฐจัดงบ ปี68 ผิดฝาผิดตัว-ไม่ตอบโจทย์ เปิ...
ข่าวสาร
"ฐากร ไทยสร้างไทย" ชี้ รัฐบาล จัดงบอยู่บน3ความเสี่ยง ซิกแซกไต่เส้...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" ยก เศรษฐา ขึ้นแท่น " #นักกู้...
ข่าวสาร
“ชัชวาล ไทยสร้างไทย” อัดรัฐจัดงบ ปี68 ผิดฝ...
ข่าวสาร
"ฐากร ไทยสร้างไทย" ชี้ รัฐบาล จัดงบอยู่บน3...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" ร่วมแสดงความยินดีกับ พี่น้อง...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย