“ไทยสร้างไทย” หนุนทั้งสี่ร่าง พรบ.ประชามติที่เข้าสู่สภา เชื่อเป็นกุญแจสำคัญในการเปิดประตูแก้ไขรัฐธรรมนูญ 60 พร้อมแนะปรับแก้ไขมาตรา12 เปิดทางให้นำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อความบริสุทธิ์เที่ยงธรรม

ข่าวสาร

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยสร้างไทย อภิปรายร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ โดยมองว่าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติจะเป็นกฎหมาย ที่สำคัญในการเปิดประตูไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 ซึ่งพรรคไทยสร้างไทยมีจุดยืนที่สำคัญคือ สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดย ไม่ต้องแก้ไขหมวด 1 คือบททั่วไปและหมวด 2 ที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ พร้อมชี้ให้เห็นว่าทั้ง 4 ร่างที่ถูกเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภานั้น มีความยากง่ายหรือหนักเบา เพื่อให้ผ่านการจัดทำประชามติที่แตกต่างกัน ทั้งในแง่ของจำนวนผู้ใช้สิทธิ์ลงประชามติ จำนวนเสียงข้างมาก และเงื่อนไขเพิ่มเติมจากเสียงข้างมาก
.
เช่นการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมว่า เสียงที่เกินกึ่งหนึ่งของผู้มาออกเสียง “ต้องมีคะแนนสูงกว่าคะแนนเสียงไม่แสดงความคิดเห็นในเรื่องที่ทำประชามตินั้น” ขณะที่ในส่วนของ พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประสานมติที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มีเงื่อนไขที่แตกต่างจากร่างอื่นๆพอสมควร เช่น จำนวนผู้ใช้สิทธิ์ลงประชามติต้องมีผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงเป็นจำนวนเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ออกเสียง และต้องมีจำนวนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงในเรื่องที่จัดทำประชามตินั้นจึงจะนับเป็นเสียงข้างมาก
.
“ตนสนับสนุนร่างที่เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรทั้ง 4 ร่าง แต่สิ่งที่ตนนำเสนอเพื่อสื่อสารให้คณะกรรมาธิการวิสามัญเห็นว่าร่างใดที่ผ่านง่ายหรือผ่านยากที่สุด หรือหนักเบาต่างกันอย่างไร ทั้งนี้พรรคไทยสร้างไทยขอสนับสนุนและผลักดันการออกเสียงประชามติ เพราะจะเป็นประตูที่สำคัญ ในการนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญในอนาคต ซึ่งพรรคไทยสร้างไทย ยืนยันจะเห็นชอบในหลักการ เพื่อให้เกิดการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวต่อไป” นายฐากร กล่าว
.
นายฐากร ยังสนับสนุนการปรับแก้ไขมาตรา 12 ซึ่งสาระสำคัญ ระบุไว้ว่าการออกเสียงประชามติให้ใช้วิธีลงคะแนนออกเสียงโดยตรงและลับ ซึ่งจะต้องมาช่วยกันพิจารณาว่าจะทำอย่างไรให้การออกเสียงลงประชามติ เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ตนจึงขอเสนอแนะให้รัฐบาลและผู้มีอำนาจ นำเทคโนโลยีบล็อกเชน มาใช้ในการเอาเสียงลงคะแนน จึงขอออกรัฐบาลตัดสินใจดำเนินการเพื่อให้ทุกคนที่ไปลงคะแนนเสียงเกิดความสบายใจ และเกิดความเที่ยงธรรมที่

ประชุมสภา #ไทยสร้างไทย #พรบประชามติ #ประชามติ #แก้ไขรัฐธรรมนูญ

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย เปิดที่ทำการพรรค ให้การต้อนรับ นางออร์นา ซากิฟ เอกอัค...
ข่าวสาร
"เลขาฯไทยสร้างไทย" ชี้ รัฐบาลขอ งบ1.2 แสนล้านทำดิจิทัลวอลเล็ท ตำน...
ข่าวสาร
"ฐากร ไทยสร้างไทย" ระบุ งบดิจิทัลวอลเล็ท 1.2แสนล้าน ส่อขัด พรบ.วิ...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย เปิดที่ทำการพรรค ให้การต้อนรับ...
ข่าวสาร
"เลขาฯไทยสร้างไทย" ชี้ รัฐบาลขอ งบ1.2 แสนล...
ข่าวสาร
"ฐากร ไทยสร้างไทย" ระบุ งบดิจิทัลวอลเล็ท 1...
ข่าวสาร
"สุดารัตน์" แนะสภา รอบคอบอย่าเป็นตรายาง ช่...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย