“ฐากร ไทยสร้างไทย” ชี้ รัฐบาล จัดงบอยู่บน3ความเสี่ยง ซิกแซกไต่เส้นลวด แม้จัดเก็บรายได้พลาดเป้า จัดงบประมาณแบบซิกแซกสอดไส้ และขัด พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังปี 61 หวั่นสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนระยะยาว

ข่าวสาร

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยสร้างไทย อภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568 ว่า เป็นการจัดงบประมาณ อยู่บน 3 ความเสี่ยง ซิกแซกไต่เส้นลวด ประกอบด้วยแนวโน้มเก็บรายได้ไม่เข้าเป้าตามที่คาดการณ์ไว้ โดยมีสัญญาณอันตรายที่บ่งบอกว่า

1)การจัดเก็บรายได้พลาดเป้า โดยเฉพาะกระทรวงการคลังที่ออกมาชี้ว่ารายได้ 7 เดือน พลาดเป้าเกือบ 40,000 ล้านบาทต่ำกว่าประมาณการ 2.7 % ขณะที่สภาพัฒน์ หั่น GDP ไทยเหลือเพียง 2-3 เปอร์เซ็นต์ หลังไตรมาส 1 ขยายตัวแค่ 1.5 % เท่านั้น และในรอบปีที่ผ่านมาโรงงานในไทยปิดตัวแล้วกว่า 1,700 แห่ง เปิดใหม่ลดเหลือแค่เดือนละ 50 ทำให้ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการอยู่บนความเสี่ยง กระทบถึงกำลังซื้อที่หดหายพี่น้องประชาชนแบกภาระค่าใช้จ่าย เนื่องจากต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นร้านค้ารายย่อยร้านค้าต่างจังหวัดทยอยปิดตัว

2) ความเสี่ยงที่ 2 พบว่าการจัดงบประมาณแบบซิกแซก โดยจัดงบกลางปี 2568 รวมกว่า 8 แสนล้านบาท โดยจัดงบซ่อนในมาตราที่ 6(5) เป็นงบค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ กว่า 1.52 แสนล้านบาท รวมกับการกู้ผ่านการทำงบรายจ่ายเพิ่มเติมปี 2567 อีก 1.12 แสนล้านบาท รัฐบาลจะกู้รวมถึงก.ว่า 2.64 แสนล้านบาท จึงมีความสุ่มเสี่ยงอย่างยิ่งที่จะขัดต่อพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ 2561 มาตรา 53 ที่ระบุไว้ว่าการกู้เงินของรัฐ ทำได้เฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศ จึงทำให้เกิดความสุ่มเสี่ยง

3) เสี่ยงไต่เส้นลวด ส่อขัด พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 2561 มาตรา 9 ที่ระบุไว้ว่าคณะรัฐมนตรีต้องไม่บริหารราชการแผ่นดินโดยมุ่งสร้างความนิยมทางการเมืองที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนระยะยาว และมาตรา 10 (8) ที่ระบุถึงผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่เห็นรัฐบาลได้นำเสนอเข้ามาให้สภาพิจารณา
.
สส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยสร้างไทย ยังอภิปรายถึงการจัดสรรงบประมาณให้กับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ว่า ปี2568 เสนอตั้งงบประมาณ 9,887.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 1,232.2 ล้านบาทหรือ 14.23% โดยกรมอุตุนิยมวิทยา เสนอตั้งงบประมาณ 1,908.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 82.1 ล้านบาท จึงขอทวงถามถึงผลการทำงานโดยเฉพาะ 18 โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างใหม่ปี 2567 ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรบ้าง

นอกจากนี้ พี่น้องประชาชนยังต้องเผชิญชะตากรรม กับภัยออนไลน์มหันตภัยร้ายของสังคมไทย จากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แต่พบว่ามีผู้ถูกหลอก ผ่านทางออนไลน์ทั้งรูปแบบของการร่วมลงทุน การถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอก สร้างความเสียหายและความสูญเสีย มหาศาล ไม่ต่ำกว่า 6.2 หมื่นล้านบาท

และในส่วนของกระทรวงคมนาคมปี 2568 ตั้งงบประมาณ 1.93 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.03 หมื่นล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นงบที่จัดสรรเพื่อการบำรุงรักษาเส้นทางและสะพาน รวมกว่า 5.1 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นงบมหาศาล จึงต้องร่วมกันตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อให้การใช้งบประมาณที่เป็นภาษีของประชาชน ไม่รั่วไหลและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ประชุมสภา #งบ68 #อภิปรายงบ68 #งบประมาณ68 #ไทยสร้างไทย #กระทรวงคมนาคม #คมนาคม #กรมทางหลวง #กระทรวงดิจิทัล #กรมทางหลวงชนบท #แก๊งคอลเซ็นเตอร์

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย เปิดที่ทำการพรรค ให้การต้อนรับ นางออร์นา ซากิฟ เอกอัค...
ข่าวสาร
"เลขาฯไทยสร้างไทย" ชี้ รัฐบาลขอ งบ1.2 แสนล้านทำดิจิทัลวอลเล็ท ตำน...
ข่าวสาร
"ฐากร ไทยสร้างไทย" ระบุ งบดิจิทัลวอลเล็ท 1.2แสนล้าน ส่อขัด พรบ.วิ...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย เปิดที่ทำการพรรค ให้การต้อนรับ...
ข่าวสาร
"เลขาฯไทยสร้างไทย" ชี้ รัฐบาลขอ งบ1.2 แสนล...
ข่าวสาร
"ฐากร ไทยสร้างไทย" ระบุ งบดิจิทัลวอลเล็ท 1...
ข่าวสาร
"สุดารัตน์" แนะสภา รอบคอบอย่าเป็นตรายาง ช่...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย