“สุดารัตน์” พร้อม “ชัยธวัช” เปิดเวทีฝ่ายค้านพบประชาชน ที่อุดร ร่วมหาทางออกการจัดการน้ำ การพัฒนาที่ดิน เศรษฐกิจปากท้อง

ข่าวสาร

ฝ่ายค้านพบประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน

“สุดารัตน์” พร้อม “ชัยธวัช” เปิดเวที ที่อุดร ร่วมหาทางออกการจัดการน้ำ การพัฒนาที่ดิน เศรษฐกิจปากท้อง โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าแพง แต่รายได้ลด พร้อมลงพื้นที่ให้กำลังใจพี่น้อง ฟังพ่อค้าแม่ขายระบายความทุกข์ บ่นดิจิทัลวอลเลทอาจไม่ตอบโจทย์ ไทยสร้างไทย ย้ำจะแก้ปัญหาต้องดูแลประชาชนตั้งแต่เกิดจนแก่ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพที่มั่นคง รายได้เพียงพอต่อการยังชีพ ไม่ใช่กู้เงินมาแจก
.
เย็นวานนี้ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย พรัอมนายชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรคก้าวไกล ในฐานะผู้นำฝ่ายค้าน ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี พบปะพ่อค้าแม่ขายที่อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี เพื่อสอบถามปัญหาการค้าขายสภาพเศรษฐกิจ และให้กำลังใจพี่น้องประชาชน ในยามที่ตลาดเงียบเหงา กำลังซื้อหดหาย ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น พี่น้องประชาชน ยินดีที่ผู้นำฝ่ายค้านและคุณหญิงสุดารัตน์ ลงพื้นที่มาให้กำลังใจ โดยเฉพาะในยามทุกข์ยากเศรษฐกิจฝืดเคือง ของกินของใช้แพงขึ้น แต่รายได้ลด ทำให้หนี้สินท่วมหัว
.
จากการพูดคุยกับผู้ค้าพบว่า นโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะดิจิทัล วอลเลท อาจไม่ตอบโจทย์พี่น้องประชาชน และพ่อค้าแม่ขายที่จำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนแบบวันต่อวัน ขณะเดียวกันยังมีปัญหาการเข้าถึงแหล่งทุน และหวังว่ารัฐจะเร่งแก้ไขปัญหากต้นทุนการผลิตที่แพงขึ้นจนกระทบผู้ค้าและผู้ประกอบการโดยเฉพาะในรายเล็ก ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ยังถูกทอดทิ้งให้จมดิ่งอยู่กับความยากจนมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่คนชั้นกลาง จนถึงคนรากหญ้า รวมถึงเกษตรกร ที่ชะตากรรมราคาผลผลิตการเกษตร อยู่ในมือพ่อค้านายทุน
.
คุณหญิงสุดารัตน์ ย้ำว่าพรรคไทยสร้างไทย มีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันนโยบาย เพื่อแก้ไขปัญหาความ“ยากจน“ อย่างยั่งยืน ด้วยการดูแล”ชีวิตของคนไทยตั้งแต่เกิดจนแก่“ ให้ได้รับโอกาส มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ ไม่ใช่แก้ไขปัญหาด้วยการแจกเงินผ่านโครงการประชานิยม เพื่อหวังคะแนนเสียงเท่านั้น ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาได้เพียงระยะสั้น ท้ายที่สุดความทุกข์ยาก ก็จะวนเวียนกลับมาไม่จบสิ้น ดังนั้นพรรคไทยสร้างไทยจึงมีแนวคิดดังนี้
.
1) การดูแลเด็กจะมี “คูปองอุดหนุน” เด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึง6ขวบ เดือนละ 3000 บาท เพราะเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาสมองและร่างกาย
ปฏิรูปการศึกษาให้เด็กได้เรียนรู้ในวิชาของโลกยุคใหม่ สอนให้เด็กคิด วิเคราะห์ และมีความคิดสร้างสรรค์ ไม่ใช่เน้นท่องจำ ต้องสอนเด็กไทยให้เป็นเจ้านายของ AI ไม่ใช่ท่องจำแข่งกับ AI ให้เด็กที่ขาดโอกาสได้เรียนฟรีจนจบปริญญาตรี ลดเวลาเรียน ลง 3 ปี เพื่อให้เด็กได้จบออกมามีงานทำตั้งแต่อายุ18-19
.
2) การดูแลคนวัยทำงาน จะตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาทักษะ Re-Skill ,Up-Skill เพิ่ม New-Skill
เพื่อให้คนไทยมีทักษะที่จะผลิตสินค้าที่เป็นที่ต้องการของโลกยุคใหม่
รวมถึง ตั้ง“กองทุนเครดิตประชาชน” เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนไว้สำหรับ ตั้งตัว สร้างอาชีพ โดยให้กู้ตั้งแต่ 10,000บาท รักษาเครดิตได้สามารถกู้ได้ถึง 100,000 บาท ซึ่งจะทำให้คนไทยที่ไม่สามารถ เข้าถึงแหล่งเงินทุน ต้องไปกู้นอกระบบที่ดอกเบี้ยสูงถึง 20% ต่อเดือน หรือ 240% ต่อปี ได้เข้าถึงแหล่งทุนในอัตราดอกเบี้ยเพียง1% ต่อเดือน โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ใช้เครดิตของตัวเอง ค้ำประกัน เป็นโอกาสให้คนจนสามารถสร้างอาชีพและตั้งตัวได้ เป็นต้น
.
3) การดูแลผู้สูงอายุ จะมี “บำนาญประชาชน” เดือนละ 3000 บาท เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ดูแลส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง กลับมาทำงานได้และลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล รวมทั้งผู้สูงอายุที่แข็งแรง ได้รับการฝึกฝนทักษะ Re-Skill, Up-Skill และเพิ่ม New-Skill เพื่อได้มีงานทำสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
.
4) ส่งเสริมการออมด้วย“หวยบำเหน็จ” เปลี่ยนเงินซื้อหวยเป็นเงินออม โดยจะได้รับคืนเมื่ออายุ 60,70,80

#ไทยสร้างไทย #ฝ่ายค้านพบประชาชน

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย เปิดที่ทำการพรรค ให้การต้อนรับ นางออร์นา ซากิฟ เอกอัค...
ข่าวสาร
"เลขาฯไทยสร้างไทย" ชี้ รัฐบาลขอ งบ1.2 แสนล้านทำดิจิทัลวอลเล็ท ตำน...
ข่าวสาร
"ฐากร ไทยสร้างไทย" ระบุ งบดิจิทัลวอลเล็ท 1.2แสนล้าน ส่อขัด พรบ.วิ...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย เปิดที่ทำการพรรค ให้การต้อนรับ...
ข่าวสาร
"เลขาฯไทยสร้างไทย" ชี้ รัฐบาลขอ งบ1.2 แสนล...
ข่าวสาร
"ฐากร ไทยสร้างไทย" ระบุ งบดิจิทัลวอลเล็ท 1...
ข่าวสาร
"สุดารัตน์" แนะสภา รอบคอบอย่าเป็นตรายาง ช่...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย