“ฐากร ไทยสร้างไทย ” เผย เพื่อความรอบคอบของการใช้งบประมาณประเทศ กมธ.งบสภา มีมติ แขวน งบ”ดิจิทัลวอลเลท” วงเงินกว่า1.5แสนล้าน ไว้ก่อน พร้อมสั่งกระทรวงการคลังจัดส่งเอกสารให้พิจารณาเพิ่มเติม

ข่าวสาร

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ สส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยสร้างไทย เปิดเผยว่า คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 มีมติ“ แขวนงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งในระบบเศรษฐกิจ หรือ งบดิจิทัลวอลเลท วงเงิน 152,700 ล้านบาท“ ไว้ก่อน และให้สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังจัดส่งเอกสารและรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อให้การพิจารณางบประมาณในรายการดังกล่าวให้เกิดความรอบคอบมากกว่านี้
.
ก่อนหน้านี้ นายฐากร เคยอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568 ว่า เป็นการจัดงบประมาณ อยู่บน 3 ความเสี่ยง ซิกแซกไต่เส้นลวด ประกอบด้วยแนวโน้มเก็บรายได้ไม่เข้าเป้าตามที่คาดการณ์ไว้ โดยมีสัญญาณอันตราย โดยเฉพาะการจัดงบซ่อนในมาตราที่ 6(5) เป็นงบค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ กว่า 1.52 แสนล้านบาทหรืองบดิจิทัลวอลเลท
.
เมื่อรวมกับการกู้ผ่านการทำงบรายจ่ายเพิ่มเติมปี 2567 อีก 1.12 แสนล้านบาท รัฐบาลจะกู้รวมถึงก.ว่า 2.64 แสนล้านบาท จึงมีความสุ่มเสี่ยงอย่างยิ่งที่จะขัดต่อพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ 2561 มาตรา 53 ที่ระบุไว้ว่าการกู้เงินของรัฐ ทำได้เฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศ จึงทำให้เกิดความสุ่มเสี่ยง

ไทยสร้างไทย #กรรมาธิการงบประมาณ #ดิจิทัลวอลเล็ต #เงินดิจิทัล

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย เปิดที่ทำการพรรค ให้การต้อนรับ นางออร์นา ซากิฟ เอกอัค...
ข่าวสาร
"เลขาฯไทยสร้างไทย" ชี้ รัฐบาลขอ งบ1.2 แสนล้านทำดิจิทัลวอลเล็ท ตำน...
ข่าวสาร
"ฐากร ไทยสร้างไทย" ระบุ งบดิจิทัลวอลเล็ท 1.2แสนล้าน ส่อขัด พรบ.วิ...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย เปิดที่ทำการพรรค ให้การต้อนรับ...
ข่าวสาร
"เลขาฯไทยสร้างไทย" ชี้ รัฐบาลขอ งบ1.2 แสนล...
ข่าวสาร
"ฐากร ไทยสร้างไทย" ระบุ งบดิจิทัลวอลเล็ท 1...
ข่าวสาร
"สุดารัตน์" แนะสภา รอบคอบอย่าเป็นตรายาง ช่...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย