ติดตั้ง Solar Rooftop ให้ฟรี

พรรคไทยสร้างไทย มีนโยบายส่งเสริมให้ใช้พลังงานสะอาด การนำเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้ผลิตไฟฟ้าสำหรับบ้านพักอาศัย