“ไทยสร้างไทย” โหวตพร้อมเพรียง เห็นชอบวาระแรก พ.ร.บ.อากาศสะอาด 7 ฉบับ

ข่าวสาร

ไทยสร้างไทย ทั้ง6เสียง ลงมติสนับสนุนสภารับหลักการ ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาดทั้ง 7 ฉบับ วาระแรก ด้วยคะแนนเสียงท่วมท้น 443 เสียง พร้อมตั้งกรรมาธิการ 39 คน พิจารณาปรับแก้ ก่อนพิจารณาต่อวาระ 2-3 ซึ่งถือเป็นเรื่องน่ายินดี เพราะมติของสภาครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษอย่างเป็นรูปธรรม

.

ที่ผ่านมาปัญหาฝุ่น PM 2.5 รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน กระทบต่อสุขภาพทำลายการท่องเที่ยว ทำลายเศรษฐกิจ ซึ่งพรรคไทยสร้างไทยได้เรียกร้องมาตลอดว่า ขอให้รัฐบาลมีความจริงใจในการแก้ไขปัญหา เพื่อไม่ให้ประเทศชาติ ประชาชนต้องเสียโอกาส โดยเฉพาะการเร่งทำแผนบูรณาการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน เพราะปัจจุบันพี่น้องประชาชน ต้องเผชิญกับฤดูที่เกิด PM 2.5 มานานเกินพอแล้ว

.

พรรคไทยสร้างไทย ยังเห็นพ้องกับภาคประชาชนผู้เสนอกฎหมายด้วยว่า สถานการณ์ฝุ่นพิษ และมลพิษทางอากาศเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อสุขภาพ ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง และอาจมีส่วนทำให้เกิดมะเร็งปอดเพิ่มขึ้นได้ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเปราะบาง

.

ดังนั้นรัฐต้องพิจารณาวางมาตรการป้องกันและแก้ปัญหาหมอกควันพิษในประเทศไทยโดยเฉพาะมาตรการการแก้ไขปัญหาการเผาบนที่ราบ หรือการสนับสนุนให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือการจัดหาเครื่องมือเพื่อให้เกษตรกร นำไปปรับปรุงพื้นที่ปรับปรุงดินเพื่อทำการเกษตรลดการเผา ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญหนึ่งของการเกิดฝุ่นพิษ ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่ต้องหยุดปัญหาเรื้อรัง ที่ทำให้คนไทยตายผ่อนส่งมานานหลายปี

.

พรรคไทยสร้างไทยขอเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจ ในการผลักดันกฎหมาย ดำเนินการ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการปลูกไม้ทางเศรษฐกิจ และไม้มีค่ามากขึ้น เพื่อลดการปลูกพืชบนที่ลาดเชิงเขา ซึ่งจะช่วยหยุดการเผาได้ ขณะเดียวกันรัฐต้องปรับปรุงกฎหมายให้มีความเข้มข้นมากขึ้น ซึ่งร่างของภาคประชาชนจะมีความเหมาะสมกับบริบทปัจจุบัน มากกว่าร่างของรัฐที่ถูกเสนอเข้าสภาเช่นกัน โดยเฉพาะบทลงโทษฉบับของรัฐบาล มีบทกำหนดโทษ เป็นค่าปรับสูงสุดเพียง5,000บาทเท่านั้นซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่คนไทยกับลังเผชิญอยู่

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย