“ไทยสร้างไทย” โหวตพร้อมเพรียง เห็นชอบวาระแรก พ.ร.บ.อากาศสะอาด 7 ฉบับ

ข่าวสาร

ไทยสร้างไทย ทั้ง6เสียง ลงมติสนับสนุนสภารับหลักการ ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาดทั้ง 7 ฉบับ วาระแรก ด้วยคะแนนเสียงท่วมท้น 443 เสียง พร้อมตั้งกรรมาธิการ 39 คน พิจารณาปรับแก้ ก่อนพิจารณาต่อวาระ 2-3 ซึ่งถือเป็นเรื่องน่ายินดี เพราะมติของสภาครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษอย่างเป็นรูปธรรม

.

ที่ผ่านมาปัญหาฝุ่น PM 2.5 รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน กระทบต่อสุขภาพทำลายการท่องเที่ยว ทำลายเศรษฐกิจ ซึ่งพรรคไทยสร้างไทยได้เรียกร้องมาตลอดว่า ขอให้รัฐบาลมีความจริงใจในการแก้ไขปัญหา เพื่อไม่ให้ประเทศชาติ ประชาชนต้องเสียโอกาส โดยเฉพาะการเร่งทำแผนบูรณาการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน เพราะปัจจุบันพี่น้องประชาชน ต้องเผชิญกับฤดูที่เกิด PM 2.5 มานานเกินพอแล้ว

.

พรรคไทยสร้างไทย ยังเห็นพ้องกับภาคประชาชนผู้เสนอกฎหมายด้วยว่า สถานการณ์ฝุ่นพิษ และมลพิษทางอากาศเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อสุขภาพ ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง และอาจมีส่วนทำให้เกิดมะเร็งปอดเพิ่มขึ้นได้ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเปราะบาง

.

ดังนั้นรัฐต้องพิจารณาวางมาตรการป้องกันและแก้ปัญหาหมอกควันพิษในประเทศไทยโดยเฉพาะมาตรการการแก้ไขปัญหาการเผาบนที่ราบ หรือการสนับสนุนให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือการจัดหาเครื่องมือเพื่อให้เกษตรกร นำไปปรับปรุงพื้นที่ปรับปรุงดินเพื่อทำการเกษตรลดการเผา ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญหนึ่งของการเกิดฝุ่นพิษ ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่ต้องหยุดปัญหาเรื้อรัง ที่ทำให้คนไทยตายผ่อนส่งมานานหลายปี

.

พรรคไทยสร้างไทยขอเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจ ในการผลักดันกฎหมาย ดำเนินการ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการปลูกไม้ทางเศรษฐกิจ และไม้มีค่ามากขึ้น เพื่อลดการปลูกพืชบนที่ลาดเชิงเขา ซึ่งจะช่วยหยุดการเผาได้ ขณะเดียวกันรัฐต้องปรับปรุงกฎหมายให้มีความเข้มข้นมากขึ้น ซึ่งร่างของภาคประชาชนจะมีความเหมาะสมกับบริบทปัจจุบัน มากกว่าร่างของรัฐที่ถูกเสนอเข้าสภาเช่นกัน โดยเฉพาะบทลงโทษฉบับของรัฐบาล มีบทกำหนดโทษ เป็นค่าปรับสูงสุดเพียง5,000บาทเท่านั้นซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่คนไทยกับลังเผชิญอยู่

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" หนุนแก้กฎหมายประชามติ ระบุการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องเร็...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" จี้รัฐบาลใช้ "งบกลาง" ลุยขจัดพิษสารเคมีร้ายแรง ถูกล...
ข่าวสาร
“ไทยสร้างไทย” จี้ เศรษฐา เร่งแก้ปัญหาราคาน้ำมันให้ภาคขนส่ง แนะหยุ...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" หนุนแก้กฎหมายประชามติ ระบุกา...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" จี้รัฐบาลใช้ "งบกลาง" ลุยขจั...
ข่าวสาร
“ไทยสร้างไทย” จี้ เศรษฐา เร่งแก้ปัญหาราคาน...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย รับฟังปัญหาพี่น้องชาว จ.นครสรร...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย