สร้างรายได้จากโลกใหม่

ศูนย์กลาง Digital Economy เศรษฐกิจสร้างสรรค์ Creative and Green Economy และศูนย์กลางจุดเชื่อมต่อการคมนาคมและการขนส่งของภูมิภาค และของโลกแห่งใหม่ (New Global Economic Corridor)

ติดตั้ง Solar Rooftop ให้ฟรี

พรรคไทยสร้างไทย มีนโยบายส่งเสริมให้ใช้พลังงานสะอาด การนำเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้ผลิตไฟฟ้าสำหรับบ้านพักอาศัย