หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการประชุมสมาชิกพรรคเพื่อแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดสุรินทร์ เขตเลือกตั้งที่ 6

.