หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกพรรคเพื่อแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขตเลือกตั้งที่ 1

.