ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคไทยสร้างไทย ที่ 001/2566 เรื่อง แจ้งการรับสมัครผู้ประสงค์สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.

.

.