ไทยสร้างไทย แนะ รัฐ ขอความร่วมมือ สื่อออนไลน์ ที่น่าเชื่อถือ ช่วยแจ้งเตือน สถานการณ์อุทกภัย

บ่าวนิก - สิรภพ สมผล - Sirapob Somphol รองโฆษกพรรคไทยสร้างไทย กล่าวถึงสถานการณ์ อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัด ของประเทศไทยในขณะนี้ พี่น้องประชาชนมีความต้องการที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างแม่นยำและรวดเร็ว


ตนจึงขอเสนอให้หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะหน่วยงานฝ่ายปกครองในจังหวัด ได้ขอความร่วมมือและใช้ประโยชน์จาก สื่อออนไลน์ต่างๆซึ่งมีบทบาทอย่างมากในการกระจายข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ จะมีผลอย่างมากกับการช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที


เช่น จังหวัดสกลนครประสบภัยพิบัติอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี 2560 จากอิทธิพลของพายุเซินกา ซึ่งส่งผลให้จังหวัดสกลนครมีมวลน้ำมหาศาลกว่า 400 ล้านลูกบาศก์เมตรไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่กว่า 10 อำเภอ รวมทั้งพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดสกลนครอย่างไม่ทันตั้งตัว กลายเป็นภัยพิบัติที่สร้างความเสียหายให้จังหวัดสกลนครมากที่สุดในรอบหลายสิบปี


ในเหตุการณ์ครั้งนั้นเพจสกลนคร ซิตี้ ที่ผมทำหน้าที่แอดมินเพจ คือแฟนเพจเฟซบุ๊คที่เปลี่ยนบทบาทจากเพจสัพเพเหระ และแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนคร เป็นเพจที่ใช้แจ้งข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ เตือนภัยและอำนวยความสะดวกด้านข้อมูลให้กับประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือ และเป็นสื่อกลางหลักให้กับประชาชนในพื้นที่ในการเผชิญกับสถานการณ์อันรุนแรงนี้ รวมถึงเป็นศูนย์รวมข้อมูลที่คนนอกพื้นที่จะได้ติดตามสถานการณ์ต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาอย่างใกล้ชิด


ในทุกๆจังหวัดมีเพจท่องเที่ยว หรือเพจสัพเพเหระทำนองนี้ที่เอกชนในจังหวัดตั้งเพจขึ้นมาเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดของตนอยู่แล้ว และมีผู้ติดตามหลักแสนหรือหลายแสนคน อันจะเป็นช่องทางสำคัญในการกระจายข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วได้มากกว่าเพจของหน่วยงานราชการในพื้นที่ ที่อาจมีผู้ติดตามยังไม่มากพอ


ผลิตโดย พรรคไทยสร้างไทย

ที่อยู่ผู้ผลิต 54/1 ซอยลาดปลาเค้า 60 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 จำนวนที่ผลิต 1 ชิ้น วันที่ผลิต ตามวันและเวลาที่ปรากฏ