[Live]การขับเคลื่อนนโยบายผู้หญิง และการสร้างครอบครัวคุณภาพ ณ ห้องแถลงข่าวพรรคไทยสร้างไทย]

ข่าวสาร

โดย 📍คุณหญิงสุดารัตน์ เกตุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย

📍ดร.สุวดี พันธุ์พานิช สมาชิกพรรคไทยสร้างไทย

📍คุณสานฝัน จิตต์มิตรภาพ ผู้ก่อตั้งโครงการ “ยังฝัน”

📍คุณสิทธิพงษ์ เลี่ยมสุวรรณ ตัวแทน บริษัท ออร์กานอน ประเทศไทย

📍คุณกานต์มณี มิติสุบิน ตัวแทน บริษัท ออร์กานอน ประเทศไทย

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย