นโยบายหลัก 3 สร้าง

#พรรคไทยสร้างไทย

03

โครงสร้างนโยบาย

สร้าง

โอกาส

และความสุข

ดูแลคนไทยตั้งแต่เกิดจนแก่ ให้อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี และส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้คนไทยอยู่อย่างมีความสุข

 • ส่งเสริมสุขภาพและสร้างสังคมผู้สูงวัยไม่ให้ป่วยติดเตียง
  ด้วยโครงการ “ผู้สูงวัยสุขภาพกายใจดีถ้วนหน้า”
 • สร้างรายได้ด้วยนโยบายบํานาญประชาชน เดือนละ 3,000 บาท (ไทยสร้างไทย เสนอกฎหมายเข้าสภาเรียบร้อยแล้ว)
 • นโยบายเรียนฟรีจนจบปริญญาตรีลดเวลาเรียน 3 ปี
 • เพิ่มคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสื่อการสอนทางไกล
 • แจกคูปองการศึกษาไปที่เด็ก สามารถเลือกสถานที่เรียนมีคุณภาพด้วยความสมัครใจ
 • สร้างสังคมสุขภาพดีถ้วนหน้า (Wellbeing Society) ด้วยการยกระดับบริการสาธารณสุข เพิ่มคุณภาพการรักษาพยาบาล และการอำนวยความสะดวกประชาชน ด้วย AI Mobile Doctor อยู่บนโทรศัพท์มือถือ
 • ประชาชนที่มี AI Mobile Doctor ติดตัว จะได้รับการดูแลอย่างดีทุกที่ทุกเวลา สามารถเลือกหมอเลือกโรงพยาบาลนัดหมายผ่านมือถือ ไม่ต้องใช้ใบส่งตัว ไม่ต้องรอคิว ลดความยุ่งยากในการรักษา คุยกับหมอ
  ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ลดจำนวนคนแออัดในโรงพยาบาล ลดภาระแพทย์และพยาบาลลงได้มาก ลดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และลดงบประมาณในการขยายเตียงและสร้างตึก เหลือเงินจำนวนมากไปขึ้นเงินเดือนหรือ
  จ่ายค่าตอบแทนให้บุคคลากร
 • นโยบายเพื่อรับมือกับ Climate Change
 • นโยบายการจัดการปัญหาฝุ่น PM2.5

นโยบายของไทยสร้างไทยที่ตอบโจทย์

นโยบาย

รับมือกับ Climate Change

ผลักดันกฎหมายและมาตรการเพื่อรับมือกับ Climate C...
นโยบาย

ที่ดินทำกิน/ที่อยู่อาศัยของเกษตรกร

ให้มีการจำหน่ายจ่ายโอน ที่ดิน สปก. ในกรณีชราภาพ...
นโยบาย

การจัดการปัญหา ฝุ่น PM 2.5

จัดการแก้ไขปัญหาฝุ่นทุกด้าน ทั้งด้านการเกษตร กา...
นโยบาย

เงินช่วยเหลือมารดาและการเลี้ยงบุตร

นโยบายช่วยเหลือมารดาระหว่างตั้งครรภ์และสงเคราะห...
นโยบาย

สร้างโอกาสพัฒนาชีวิตคนพิการ

เพิ่มเบี้ยเลี้ยง การจ้างงาน และโอกาสเพื่อคนพิการ
นโยบาย

ติดตั้ง Solar Rooftop ให้ฟรี

พรรคไทยสร้างไทย มีนโยบายส่งเสริมให้ใช้พลังงานสะ...
นโยบาย

30 บาทพลัส สุขภาพแข็งแรงก่อนป่วย

30 บาท พลัส สร้างสุขภาพให้แข็งแรงก่อนป่วย ยกระด...
นโยบาย

เด็กไทยเรียนฟรีจนจบปริญญาตรี

เด็กไทยเรียนฟรีจนจบปริญญาตรี ลดเวลาเรียน 3 ปี ไ...
นโยบาย

บำนาญประชาชน 3,000 บาท

สร้างรายได้ด้วยนโยบายบำนาญประชาชน
นโยบาย

หวยบำเหน็จ สลากการออมแห่งชาติ

หวยบำเหน็จ เปลี่ยนเงินหวยเป็นเงินออม ลุ้นเหมือน...