นโยบาย

นโยบาย

ทำสงครามกับคอร์รัปชัน

ประกาศสงครามกับการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นมะเร็งร้ายของประเทศ ด้วยโมเดลปราบโกง

รายละเอียดนโยบาย

กวันนี้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index หรือ CPI) ของประเทศไทย ได้คะแนนเพียงแค่ 33 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่อันดับที่ 110 จาก 180 ประเทศ ต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย วันนี้เราจะทวงคืนศักดิ์ศรีของประเทศชาติและประชาชนกลับคืนมา

พรรคไทยสร้างไทย จึงได้ประกาศสงครามกับการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นมะเร็งร้ายของประเทศ ด้วยโมเดลปราบโกง และได้จัดตั้งสำนักงานปราบโกง (สปก.) หรือ Corruption Eradication Commission (CEO) ขึ้นมา โดยมุ่งเน้นการปราบปรามคอร์รัปชันตั้งแต่รากฐาน คือ ประชาธิปไตยที่ถูกคลุมด้วยเสื้อเผด็จการ ด้วยการรณรงค์การสร้างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน เสนอให้มีการเลือกตั้ง สสร. พร้อมทั้งเปิดโปงเบาะแสการทุจริตของนักการเมืองและข้าราชการผู้มีอำนาจ ใช้หลักการในการปราบดังนี้

  • ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม – องค์กรอิสระ/ตำรวจ/อัยการ/ศาล ทุกองค์กรต้องถูกตรวจสอบได้ 
  • เน้นที่การปราบมากกว่าการปราม 
  • มีเส้นตายในการสืบสวน สอบสวน และการพิจารณา 
  • ลงโทษหนักทั้งผู้ให้และผู้รับ 
  • ประชาชนมีอำนาจเลื่อน ลด ปลด ย้ายข้าราชการได้ ด้วยระบบการโหวตให้คะแนน
  • ให้อำนาจประชาชนกำหนดการใช้งบประมาณ และตรวจสอบการใช้งบประมาณ  โดย “สภาชุมชน” โดยออกกฎหมายยกระดับกรรมการหมู่บ้าน

 

การที่จะขจัดการคอร์รัปชันที่​เป็นปีศาจร้ายสูบเลือดรีดไถ​ประชาชน​ จำเป็นจะต้องตัดไฟแต่ต้นลม ด้วยการ “ปฏิวัติระบบการจัดทำงบประมาณ”  ที่ปัจจุบันจัดทำจากบนลงล่าง​  พรรคไทยสร้างไทย จะให้อำนาจประชาชนในการจัดงบประมาณจากความต้องการของประชาชนโดยตรงจากล่างขึ้นบน เริ่มตั้งแต่หน่วยเล็กที่สุดคือหมู่บ้าน​  โดยจะยกระดับกรรมการหมู่บ้านเป็น ​”สภาชุมชน” ให้มีอำนาจกำหนดการใช้งบประมาณในการพัฒนาหมู่บ้าน​ และมีอำนาจร่วมตรวจรับงาน งบประมาณจะต้องถูกนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ต้องขจัดการคอร์รัปชัน เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงจุด​ งบประมาณที่มาจากภาษีของประชาชนและเงินกู้ต้องตอบโจทย์ในการดูแลประชาชนตั้งแต่เกิดจนแก่  งบใดที่มีเพื่อตอบโจทย์ของอำนาจนิยม เพื่อความใหญ่โตสุขสบาย เอาเปรียบประชาชนของผู้มีอำนาจและรัฐราชการ ต้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงให้กลับมาสู่มือประชาชนในที่สุด

*อัปเดตล่าสุด 10 เมษายน 2023

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

นโยบายที่ใกล้เคียง

นโยบาย

รับมือกับ Climate Change

ผลักดันกฎหมายและมาตรการเพื่อรับมือกับ Climate C...
นโยบาย

ที่ดินทำกิน/ที่อยู่อาศัยของเกษตรกร

ให้มีการจำหน่ายจ่ายโอน ที่ดิน สปก. ในกรณีชราภาพ...
นโยบาย

การจัดการปัญหา ฝุ่น PM 2.5

จัดการแก้ไขปัญหาฝุ่นทุกด้าน ทั้งด้านการเกษตร กา...
นโยบาย

เงินช่วยเหลือมารดาและการเลี้ยงบุตร

นโยบายช่วยเหลือมารดาระหว่างตั้งครรภ์และสงเคราะห...
นโยบาย

สร้างโอกาสพัฒนาชีวิตคนพิการ

เพิ่มเบี้ยเลี้ยง การจ้างงาน และโอกาสเพื่อคนพิการ
นโยบาย

รับมือกับ Climate Change

ผลักดันกฎหมายและมาตรการเพื่อรับมือกับ Climate C...
นโยบาย

ที่ดินทำกิน/ที่อยู่อาศัยของเกษตรกร

ให้มีการจำหน่ายจ่ายโอน ที่ดิน สปก. ในกรณีชราภาพ...
นโยบาย

การจัดการปัญหา ฝุ่น PM 2.5

จัดการแก้ไขปัญหาฝุ่นทุกด้าน ทั้งด้านการเกษตร กา...
นโยบาย

เงินช่วยเหลือมารดาและการเลี้ยงบุตร

นโยบายช่วยเหลือมารดาระหว่างตั้งครรภ์และสงเคราะห...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย