นโยบาย

นโยบาย

บำนาญประชาชน 3,000 บาท หลักประกันรายได้ของผู้สูงอายุในวัยเกษียณ

สร้างรายได้ด้วยนโยบายบำนาญประชาชน
รายละเอียดนโยบาย

ระเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาประเทศแรก​ที่มีสัดส่วนประชากรผู้สูงวัยสูงที่สุดในโลก​  และโชคร้ายยิ่งกว่าคือคนแก่ไทยส่วนใหญ่​ “แก่ก่อนรวย”  คือมีฐานะยากจน​ และสุขภาพไม่ดี​  เราจะปล่อยให้ประเทศไทยเต็มไปด้วยคนแก่ที่ยากจน​ และสุขภาพไม่ดี​ไม่ได้​ เพราะหากปล่อยให้เป็นเช่นนั้น ประเทศเราคงจะพัฒนาต่อไปไม่ได้อย่างแน่นอน​  นอกจากจะมีปัญหาคนในวัยทำงานลดน้อยลงอย่างมีนัยสำคัญ​  เรายังต้องเผชิญกับปัญหาการที่รัฐต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากไปกับการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงวัย

 

 

ไทยสร้างไทย จึงสร้างนโยบายบำนาญประชาชนขึ้นมา  ให้เป็น​สวัสดิการที่รัฐให้กับประชาชนเพื่อเป็นหลักประกันรายได้ของผู้สูงอายุในวัยเกษียณ โดยผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปี ที่มีรายได้ไม่พอยังชีพจะได้รับบำนาญประชาชนคนละ 3,000 บาท ต่อเดือน

 

บำนาญประชาชน​ จึงเป็นนโยบายที่ก่อให้เกิดประโยชน์ถึง 4 ด้านสำคัญ ดังนี้

  • สูงวัยมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพเดือนละ 3,000​  วันละ 100 บาท​ พออยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี
  • ลดภาระลูกหลานในการดูแลผู้สูงอายุ​  ทำให้คนหนุ่มสาวตั้งตัวได้เร็วขึ้น
  • ผู้รับบำนาญ 3,000 บาท ต้องเข้าโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพ  ที่ศูนย์สร้างสุขภาพใกล้บ้าน เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีกลับมาทำงานได้​  พร้อมให้ความรู้​ Re-skill, Up-skill ให้ผู้สูงอายุใช้ในการดูแลสุขภาพตัวเอง และใช้ในการทำมาหากิน
  • เงินบำนาญประชาชน จำนวน 300,000 กว่าล้านบาท/ ต่อปี  จะเป็นการเพิ่มกำลังซื้อโดยตรงให้ชาวบ้านในแต่ละพื้นที่  จึงสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง  และ สร้างเศรษฐกิจทั้งประเทศให้​รุ่งเรืองอย่างยั่งยืนได้

 

นอกจากนั้น พรรคไทยสร้างไทย ยังมีความตั้งใจที่จะสร้างสังคมผู้สูงวัยที่มีคุณค่า ไร้ข้อจำกัดในเรื่องวัยทำงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้สูงวัยที่มีสุขภาพที่ดีทุกคนได้มีโอกาสได้ทำงานในงานที่เหมาะสมกับลักษณะความถนัดและประสบการณ์ของตน

*อัปเดตล่าสุด 10 เมษายน 2023

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

นโยบายที่ใกล้เคียง

นโยบาย

ศูยน์เกษตรเศรษฐกิจประจำจังหวัด

พัฒนาเศรษฐกิจในทุกมิติ ยกระดับสินค้าเกษตร ทำหน้...
นโยบาย

รับมือกับ Climate Change

ผลักดันกฎหมายและมาตรการเพื่อรับมือกับ Climate C...
นโยบาย

ที่ดินทำกิน/ที่อยู่อาศัยของเกษตรกร

ให้มีการจำหน่ายจ่ายโอน ที่ดิน สปก. ในกรณีชราภาพ...
นโยบาย

การจัดการปัญหา ฝุ่น PM 2.5

จัดการแก้ไขปัญหาฝุ่นทุกด้าน ทั้งด้านการเกษตร กา...
นโยบาย

เงินช่วยเหลือมารดาและการเลี้ยงบุตร

นโยบายช่วยเหลือมารดาระหว่างตั้งครรภ์และสงเคราะห...
นโยบาย

ศูยน์เกษตรเศรษฐกิจประจำจังหวัด

พัฒนาเศรษฐกิจในทุกมิติ ยกระดับสินค้าเกษตร ทำหน้...
นโยบาย

รับมือกับ Climate Change

ผลักดันกฎหมายและมาตรการเพื่อรับมือกับ Climate C...
นโยบาย

ที่ดินทำกิน/ที่อยู่อาศัยของเกษตรกร

ให้มีการจำหน่ายจ่ายโอน ที่ดิน สปก. ในกรณีชราภาพ...
นโยบาย

การจัดการปัญหา ฝุ่น PM 2.5

จัดการแก้ไขปัญหาฝุ่นทุกด้าน ทั้งด้านการเกษตร กา...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย