นโยบาย

นโยบาย

ปลดล็อกวิกฤตการเมือง 2 ขั้ว ร่างรัฐธรรมนูญประชาชน

สร้างประชาธิปไตยเพื่อประชาชน ไม่ใช่เพื่อนักการเมือง
รายละเอียดนโยบาย

ร่างรัฐธรรมนูญประชาชน  นำเสนอผ่านกระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้ง (สสร.)  สร้างประชาธิปไตยเพื่อประชาชน ไม่ใช่เพื่อนักการเมือง  (ไทยสร้างไทยเสนอกฎหมายเข้าสภาแล้ว)

 มีสาระสำคัญดังนี้ 

  • รัฐประหารคือกบฏ ต้องได้รับโทษสูงสุด
  • คนที่ล้มล้างรัฐธรรมนูญต้องถือเป็นกบฏตลอดไป และต้องรับโทษจำคุก
  • การนิรโทษกรรมการรัฐประหารจะกระทำมิได้ 
  • คนไทยเจ้าของอำนาจอธิปไตยทุกคน ถือว่าเป็นผู้เสียหาย
  • ศาลมีหน้าที่ต้องตัดสินให้เป็นไปตามหลักประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและหลักนิติธรรม มิฉะนั้น ศาลจะเป็นผู้ที่กระทำผิดรัฐธรรมนูญและกฎหมายตลอดจนคำปฏิญาณที่จะปกป้องรัฐธรรมนูญเสียเอง
*อัปเดตล่าสุด 10 เมษายน 2023

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

นโยบายที่ใกล้เคียง

นโยบาย

รับมือกับ Climate Change

ผลักดันกฎหมายและมาตรการเพื่อรับมือกับ Climate C...
นโยบาย

ที่ดินทำกิน/ที่อยู่อาศัยของเกษตรกร

ให้มีการจำหน่ายจ่ายโอน ที่ดิน สปก. ในกรณีชราภาพ...
นโยบาย

การจัดการปัญหา ฝุ่น PM 2.5

จัดการแก้ไขปัญหาฝุ่นทุกด้าน ทั้งด้านการเกษตร กา...
นโยบาย

เงินช่วยเหลือมารดาและการเลี้ยงบุตร

นโยบายช่วยเหลือมารดาระหว่างตั้งครรภ์และสงเคราะห...
นโยบาย

สร้างโอกาสพัฒนาชีวิตคนพิการ

เพิ่มเบี้ยเลี้ยง การจ้างงาน และโอกาสเพื่อคนพิการ
นโยบาย

รับมือกับ Climate Change

ผลักดันกฎหมายและมาตรการเพื่อรับมือกับ Climate C...
นโยบาย

ที่ดินทำกิน/ที่อยู่อาศัยของเกษตรกร

ให้มีการจำหน่ายจ่ายโอน ที่ดิน สปก. ในกรณีชราภาพ...
นโยบาย

การจัดการปัญหา ฝุ่น PM 2.5

จัดการแก้ไขปัญหาฝุ่นทุกด้าน ทั้งด้านการเกษตร กา...
นโยบาย

เงินช่วยเหลือมารดาและการเลี้ยงบุตร

นโยบายช่วยเหลือมารดาระหว่างตั้งครรภ์และสงเคราะห...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย