นโยบาย

นโยบาย

พักการอนุมัติ/อนุญาตที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ 1,400 ฉบับ ไว้ชั่วคราว 3-5 ปี

พักการอนุมัติ/อนุญาต 1,400 ฉบับ เป็นเวลา 3-5 ปี เพื่อให้คนไทยลุกขึ้นมาทำมาหากินได้ทันที
รายละเอียดนโยบาย

สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการทำมาหากินของคนไทยโดยเฉพาะคนตัวเล็ก ก็คือกฎหมายจำนวนมากที่เป็นเครื่องมือในการรับใช้รัฐราชการและระบบอำนาจนิยม กฎหมายเหล่านั้นได้สร้างกลไกการอนุมัติ/อนุญาตที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจและการทำมาหากินของประชาชน และเป็นช่องทางให้คนสุจริตที่ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้เป็นช่องทางในการรีดไถและหาประโยชน์คอร์รัปชัน กฎหมายที่พูดถึงนี้มีอยู่จำนวนมากถึงกว่า 1,400 ฉบับ

กระบวนการแขวนกฎหมายจะต้องเริ่มต้นด้วยการออก พรก. เพียง 1 ฉบับ ใช้เวลาไม่มากทำการแขวนการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องการอนุมัติ/อนุญาต และการลงโทษทั้งทางอาญาและทางปกครอง ออกไปประมาณ 3-5 ปี  จากนั้นจะเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน ซึ่งรวมถึงผู้ประกอบการและผู้บริโภค มาร่วมกันแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับกระบวนการอนุมัติ/อนุญาตดังกล่าว ให้แล้วเสร็จภายใน 3-5 ปี ลดจำนวนลงให้เหลือเฉพาะกฎหมายที่จำเป็น 100-200 ฉบับ เท่านั้น เพื่อยกเลิกกฎหมายที่ขวางกั้นโอกาสของประชาชนในการประกอบอาชีพ เปิดโอกาสให้ประชาชนทำมาหากินได้ทันที ไม่ต้องรอการอนุมัติอนุญาตที่ล่าช้า และหลายเรื่องไม่มีความจำเป็น เพื่อทำให้ประชาชนลุกขึ้นมาทำมาหากินได้สะดวกรวดเร็ว​และขจัดการถูกรีดไถ เราเรียกขบวนการนี้ว่า Legal Sandbox

*อัปเดตล่าสุด 10 เมษายน 2023

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

นโยบายที่ใกล้เคียง

นโยบาย

ศูยน์เกษตรเศรษฐกิจประจำจังหวัด

พัฒนาเศรษฐกิจในทุกมิติ ยกระดับสินค้าเกษตร ทำหน้...
นโยบาย

รับมือกับ Climate Change

ผลักดันกฎหมายและมาตรการเพื่อรับมือกับ Climate C...
นโยบาย

ที่ดินทำกิน/ที่อยู่อาศัยของเกษตรกร

ให้มีการจำหน่ายจ่ายโอน ที่ดิน สปก. ในกรณีชราภาพ...
นโยบาย

การจัดการปัญหา ฝุ่น PM 2.5

จัดการแก้ไขปัญหาฝุ่นทุกด้าน ทั้งด้านการเกษตร กา...
นโยบาย

เงินช่วยเหลือมารดาและการเลี้ยงบุตร

นโยบายช่วยเหลือมารดาระหว่างตั้งครรภ์และสงเคราะห...
นโยบาย

ศูยน์เกษตรเศรษฐกิจประจำจังหวัด

พัฒนาเศรษฐกิจในทุกมิติ ยกระดับสินค้าเกษตร ทำหน้...
นโยบาย

รับมือกับ Climate Change

ผลักดันกฎหมายและมาตรการเพื่อรับมือกับ Climate C...
นโยบาย

ที่ดินทำกิน/ที่อยู่อาศัยของเกษตรกร

ให้มีการจำหน่ายจ่ายโอน ที่ดิน สปก. ในกรณีชราภาพ...
นโยบาย

การจัดการปัญหา ฝุ่น PM 2.5

จัดการแก้ไขปัญหาฝุ่นทุกด้าน ทั้งด้านการเกษตร กา...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย