นโยบาย

นโยบาย

สร้างโอกาสพัฒนาชีวิตเพื่อคนพิการ

เพิ่มเบี้ยเลี้ยง การจ้างงาน และโอกาสเพื่อคนพิการ
รายละเอียดนโยบาย
  1. เพิ่มเบี้ยยังชีพคนพิการ 3,000 บาท/เดือน (เดิม = 800-1,000 บาท)
  2. เพิ่มการจ้างงานคนพิการ 60,000 คน ใน 3 ปี
  3. เพิ่มผู้ดูแลคนพิการ มีคนพิการร่วม 7 แสนคน มีปัญหาในการดูแลตนเอง
  4. เพิ่มล่ามภาษามือ
  5. เพิ่มงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือช่วยคนพิการในสถานสงเคราะห์คนพิการ
  6. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกองทุนสงเคราะห์คนพิการ
  7. งบประมาณเงินช่วยเหลือการปรับปรุงบ้านเรือนเพื่ออำนวยความสะดวกคนพิการ
  8. สนับสนุนทุนการศึกษาของคนพิการ
*อัปเดตล่าสุด 10 เมษายน 2023

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

นโยบายที่ใกล้เคียง

นโยบาย

รับมือกับ Climate Change

ผลักดันกฎหมายและมาตรการเพื่อรับมือกับ Climate C...
นโยบาย

ที่ดินทำกิน/ที่อยู่อาศัยของเกษตรกร

ให้มีการจำหน่ายจ่ายโอน ที่ดิน สปก. ในกรณีชราภาพ...
นโยบาย

การจัดการปัญหา ฝุ่น PM 2.5

จัดการแก้ไขปัญหาฝุ่นทุกด้าน ทั้งด้านการเกษตร กา...
นโยบาย

เงินช่วยเหลือมารดาและการเลี้ยงบุตร

นโยบายช่วยเหลือมารดาระหว่างตั้งครรภ์และสงเคราะห...
นโยบาย

สร้างรายได้จากโลกใหม่

ศูนย์กลาง Digital Economy เศรษฐกิจสร้างสรรค์ Cr...
นโยบาย

รับมือกับ Climate Change

ผลักดันกฎหมายและมาตรการเพื่อรับมือกับ Climate C...
นโยบาย

ที่ดินทำกิน/ที่อยู่อาศัยของเกษตรกร

ให้มีการจำหน่ายจ่ายโอน ที่ดิน สปก. ในกรณีชราภาพ...
นโยบาย

การจัดการปัญหา ฝุ่น PM 2.5

จัดการแก้ไขปัญหาฝุ่นทุกด้าน ทั้งด้านการเกษตร กา...
นโยบาย

เงินช่วยเหลือมารดาและการเลี้ยงบุตร

นโยบายช่วยเหลือมารดาระหว่างตั้งครรภ์และสงเคราะห...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย