นโยบาย

นโยบาย

ศูยน์เกษตรเศรษฐกิจประจำจังหวัด Agriculture Economic Center (AEC)

พัฒนาเศรษฐกิจในทุกมิติ ยกระดับสินค้าเกษตร ทำหน้าที่เป็นศูนย์วิจัย เป็นศูนย์ระบบการเกษตรโลจิสติกส์
รายละเอียดนโยบาย

ศูยน์เกษตรเศรษฐกิจประจำจังหวัด Agriculture Economic Center (AEC)

  1. พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรในทุกมิติ ที่จะเป็นศูยน์การผลิตอาหารแห่งเอเชียและของโลก และเป็นผู้นำในการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร โดยสนับสนุนงบประมาณเพื่อการวิจัย Biodiversity, Cycling, Green Economy
  2. ยกระดับราคาสินค้าเกษตร ด้วยการบริหารนโยบายด้านการผลิตผลผลิตการเกษตร ที่สมดุลย์ ทั้งอุปสงค์ และอุปทาน demand & supply เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ให้เกษตรกรมีกำไร มีเงินออม ลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรเชิงระบบด้วยการนำเทคโนโลยีภาคเกษตรที่ทันสมัย platform applications ecosystem มาสนับสนุนการยกระดับการผลิตให้มีประสิทธิผล
  3. ทำหน้าที่เป็นศูนย์วิจัย พัฒนาพื้นที่ดินการผลิต ผลิตภัณฑ์เกษตรสมัยใหม่ ที่เหมาะสมกับพื่นที่ดิน ฤดูการการผลิต โดยสรรหาองค์ความรู้ใหม่ ด้วยการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรสถาบัน งานวิจัยในต่างประเทศที่มี ทั้งองค์ความรู้สนับสนุนยกระดับมูลค่าเพิ่มการผลิตและช่องทางการจำหน่าย การตลาดผู้บริโภค
    ที่เหมาะกับผลผลิตของไทย
  4. เป็นศูนย์ระบบการเกษตรโลจิสติกส์ System Marketing Logistics โดยมี total program applications ที่ให้บริการวางแผน คลังสินค้า การบรรจุภัณฑ์ การขนส่ง เพื่อการส่งออก ทางอากาศ ทางเรือ ทางรถ ทางรถไฟ BRI ผ่าน Gateway ศูนย์ Logistics Park เวียงจันทร์ ไปยัง Gateway คุนหมิง และเข้าสู่ตลาดผู้บริโภคของจีน และ ตลาด CLMV และตลาดโลก
*อัปเดตล่าสุด 10 เมษายน 2023

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

นโยบายที่ใกล้เคียง

นโยบาย

รับมือกับ Climate Change

ผลักดันกฎหมายและมาตรการเพื่อรับมือกับ Climate C...
นโยบาย

การจัดการปัญหา ฝุ่น PM 2.5

จัดการแก้ไขปัญหาฝุ่นทุกด้าน ทั้งด้านการเกษตร กา...
นโยบาย

สร้างรายได้จากโลกใหม่

ศูนย์กลาง Digital Economy เศรษฐกิจสร้างสรรค์ Cr...
นโยบาย

ติดตั้ง Solar Rooftop ให้ฟรี

พรรคไทยสร้างไทย มีนโยบายส่งเสริมให้ใช้พลังงานสะ...
นโยบาย

บำนาญประชาชน 3,000 บาท

สร้างรายได้ด้วยนโยบายบำนาญประชาชน
นโยบาย

รับมือกับ Climate Change

ผลักดันกฎหมายและมาตรการเพื่อรับมือกับ Climate C...
นโยบาย

การจัดการปัญหา ฝุ่น PM 2.5

จัดการแก้ไขปัญหาฝุ่นทุกด้าน ทั้งด้านการเกษตร กา...
นโยบาย

สร้างรายได้จากโลกใหม่

ศูนย์กลาง Digital Economy เศรษฐกิจสร้างสรรค์ Cr...
นโยบาย

ติดตั้ง Solar Rooftop ให้ฟรี

พรรคไทยสร้างไทย มีนโยบายส่งเสริมให้ใช้พลังงานสะ...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย