นโยบาย

นโยบาย

สร้างรายได้จากพื้นฐานความเข้มแข็งเดิม

สร้างรายได้จากพื้นฐานความเข้มแข็งเดิมด้วยอาหารคุณภาพและเกษตรแปรรูป, ท่องเที่ยว World Class Destination, Global Wellbeing Hub, ศูนย์แปรรูปและขนส่งสินค้าเกษตร แะลงพลังให้ Thainess มีแต้มต่อก้าวสู่ Soft Power บนเวทีโลก
รายละเอียดนโยบาย

อาหารคุณภาพและเกษตรแปรรูป

  • เป้าหมายเป็นครัวโลกแห่งอนาคต อันดับการส่งออกอาหารเลื่อนขึ้นจากอันดับ 11  เป็นอันดับ 10 ของโลก 
  • เพิ่มส่วนแบ่งอาหารของไทยในตลาดโลก จาก 2.5% เป็น 5% ในปี 2570

 

 

ท่องเที่ยว World Class Destination

  • เที่ยวสนุก “12 เดือน 12 Events ทั่วไทย” 
  • ยกระดับ Duty Free Shop สู่สากล “Thailand Shopping Paradise” 

 

 

Global Wellbeing Hub

  • มูลค่าตลาดทั่วโลกประมาณ 150 ล้านล้านบาท  
  • เป้าหมาย 1% เท่ากับ 1.5 ล้านล้านบาท

 

 

ศูนย์แปรรูปและขนส่งสินค้าเกษตร

  • ให้ข้อมูลการพัฒนาศักยภาพคนและชุมชนเกษตร การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน Logistics ข้อมูลด้านสินค้า รวมถึงการบริการ logistics คลังสินค้าห้องเย็น (Cold Storage) 
  • บริการจัดเก็บถนอมรักษาอาหารเกษตรของสดเน่าเสียง่าย และรับจัดการ บริหาร ขนส่งสินค้าเกษตรภายในประเทศและต่างประเทศ

 

 

ส่งพลังให้ Thainess มีแต้มต่อก้าวสู่ Soft Power บนเวทีโลก

  • สร้างกระแสความนิยมในผลิตภัณฑ์และสินค้าไทย ด้วยการเติมพลัง Thainess ที่เป็นจุดเด่นของแต่ละชุมชน ผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่า สร้างงาน และสร้างรายได้ ให้คนไทย ชุมชน และประเทศไทย  เช่น โปรโมทเทศกาลสำคัญของไทย ให้ได้รับการยอมรับเป็นงานเทศกาลนานาชาติ (World Festivals) 

 

*อัปเดตล่าสุด 10 เมษายน 2023

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

นโยบายที่ใกล้เคียง

นโยบาย

ศูยน์เกษตรเศรษฐกิจประจำจังหวัด

พัฒนาเศรษฐกิจในทุกมิติ ยกระดับสินค้าเกษตร ทำหน้...
นโยบาย

รับมือกับ Climate Change

ผลักดันกฎหมายและมาตรการเพื่อรับมือกับ Climate C...
นโยบาย

ที่ดินทำกิน/ที่อยู่อาศัยของเกษตรกร

ให้มีการจำหน่ายจ่ายโอน ที่ดิน สปก. ในกรณีชราภาพ...
นโยบาย

การจัดการปัญหา ฝุ่น PM 2.5

จัดการแก้ไขปัญหาฝุ่นทุกด้าน ทั้งด้านการเกษตร กา...
นโยบาย

เงินช่วยเหลือมารดาและการเลี้ยงบุตร

นโยบายช่วยเหลือมารดาระหว่างตั้งครรภ์และสงเคราะห...
นโยบาย

ศูยน์เกษตรเศรษฐกิจประจำจังหวัด

พัฒนาเศรษฐกิจในทุกมิติ ยกระดับสินค้าเกษตร ทำหน้...
นโยบาย

รับมือกับ Climate Change

ผลักดันกฎหมายและมาตรการเพื่อรับมือกับ Climate C...
นโยบาย

ที่ดินทำกิน/ที่อยู่อาศัยของเกษตรกร

ให้มีการจำหน่ายจ่ายโอน ที่ดิน สปก. ในกรณีชราภาพ...
นโยบาย

การจัดการปัญหา ฝุ่น PM 2.5

จัดการแก้ไขปัญหาฝุ่นทุกด้าน ทั้งด้านการเกษตร กา...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย