นโยบาย

นโยบาย

สร้างรายได้จากวิกฤตโลก

การย้ายฐานการผลิตจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) และ Carbon Credit
รายละเอียดนโยบาย

การย้ายฐานการผลิตจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics)

  • สร้างทีม Thailand Builder ดึงการลงทุนเชิงรุก 
  • บริการทุกอย่างจบที่จุดเดียว One Stop Service
  • เพิ่มการค้าการลงทุนจากจีน วางเป้าหมายที่อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และรถยนต์ EV
  • เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมของตลาดทุนไทย เพื่อรองรับการย้ายฐานการลงทุนในตลาดทุนฮ่องกง

 

 

Carbon Credit

  • ผลักดันการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม และกฎระเบียบของภาครัฐไปสู่ความยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Zero Carbon) และส่งเสริมการสร้างรายได้จากการขาย Carbon Credit

 

*อัปเดตล่าสุด 10 เมษายน 2023

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

นโยบายที่ใกล้เคียง

นโยบาย

ศูยน์เกษตรเศรษฐกิจประจำจังหวัด

พัฒนาเศรษฐกิจในทุกมิติ ยกระดับสินค้าเกษตร ทำหน้...
นโยบาย

รับมือกับ Climate Change

ผลักดันกฎหมายและมาตรการเพื่อรับมือกับ Climate C...
นโยบาย

ที่ดินทำกิน/ที่อยู่อาศัยของเกษตรกร

ให้มีการจำหน่ายจ่ายโอน ที่ดิน สปก. ในกรณีชราภาพ...
นโยบาย

การจัดการปัญหา ฝุ่น PM 2.5

จัดการแก้ไขปัญหาฝุ่นทุกด้าน ทั้งด้านการเกษตร กา...
นโยบาย

เงินช่วยเหลือมารดาและการเลี้ยงบุตร

นโยบายช่วยเหลือมารดาระหว่างตั้งครรภ์และสงเคราะห...
นโยบาย

ศูยน์เกษตรเศรษฐกิจประจำจังหวัด

พัฒนาเศรษฐกิจในทุกมิติ ยกระดับสินค้าเกษตร ทำหน้...
นโยบาย

รับมือกับ Climate Change

ผลักดันกฎหมายและมาตรการเพื่อรับมือกับ Climate C...
นโยบาย

ที่ดินทำกิน/ที่อยู่อาศัยของเกษตรกร

ให้มีการจำหน่ายจ่ายโอน ที่ดิน สปก. ในกรณีชราภาพ...
นโยบาย

การจัดการปัญหา ฝุ่น PM 2.5

จัดการแก้ไขปัญหาฝุ่นทุกด้าน ทั้งด้านการเกษตร กา...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย