นโยบาย

นโยบาย

หวยบำเหน็จ หรือสลากการออมแห่งชาติ

หวยบำเหน็จ เปลี่ยนเงินหวยเป็นเงินออม ลุ้นเหมือนหวย ต้นไม่หาย
รายละเอียดนโยบาย

ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุประมาณ 14 ล้านคน คิดเป็นเกือบร้อยละ 20 ของประชากรไทยทั้งหมด และเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง  ผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 80 มีเงินออมไม่พอใช้หลังเกษียณ บางคนร่างกายไม่แข็งแรงหรือเจ็บป่วยไม่สามารถทำงานหาเลี้ยงชีพได้ ก็เลยไม่มีรายได้เพียงพอที่จะยังชีพเลี้ยงดูตนเอง สุดท้ายจึงต้องตกเป็นภาระของลูกหลานที่ต้องมาคอยดูแล สร้างภาระและความลำบากให้แก่ลูกหลาน จนส่งผลกระทบไปถึงรายจ่ายของครอบครัวทำให้ลูกหลานไม่สามารถที่จะตั้งเนื้อตั้งตัวได้

คนไทยกับหวยเป็นของคู่กัน มีคนไทยไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของประเทศ (ประมาณ 20 ล้านคน) ที่ชอบเล่นหวย ไม่ว่าจะเป็นหวยบนดิน (สลากกินแบ่งรัฐบาล) หรือหวยใต้ดิน เงินสะพัดหมุนเวียนในแวดวงหวยแต่ละปีไม่ต่ำกว่า 250,000 ล้านบาท/ ต่อปี จะเป็นการดีกว่าหรือไม่  

หากคนไทยสามารถนำเงินค่าซื้อหวยเหล่านี้กลับมาเป็นรายได้หลังเกษียณ หวยบำเหน็จจึงเป็นเครื่องมือในการออมเงินรูปแบบหนึ่ง นอกจากผู้ซื้อได้มีโอกาสลุ้นตัวเลขเหมือนซื้อหวย โดยไม่มีการบังคับซื้อ ไม่ต้องซื้อทุกเดือน ยังมีสิทธิได้เงินต้นที่ซื้อหวยคืน  โดยผู้ซื้อสามารถซื้อหวยบำเหน็จได้ผ่านแอปเป๋าตัง ผูกกับบัญชีธนาคาร ระบบตรวจรางวัลให้อัตโนมัติ และโอนเงินเข้าบัญชีให้ทันที เงินต้นจะถูกสะสมยอดในกองทุนหวยบำเหน็จ (กองทุนสลากการออมแห่งชาติ) ซึ่งสามารถดูยอดเงินสะสมได้จากแอปเป๋าตัง เมื่ออายุครบ 60 ปี 70 ปี หรือ 80 ปี (แล้วแต่กรณี) เงินต้นจะถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกไว้กับแอปเป๋าตังทันที

*อัปเดตล่าสุด 10 เมษายน 2023

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

นโยบายที่ใกล้เคียง

นโยบาย

รับมือกับ Climate Change

ผลักดันกฎหมายและมาตรการเพื่อรับมือกับ Climate C...
นโยบาย

ที่ดินทำกิน/ที่อยู่อาศัยของเกษตรกร

ให้มีการจำหน่ายจ่ายโอน ที่ดิน สปก. ในกรณีชราภาพ...
นโยบาย

การจัดการปัญหา ฝุ่น PM 2.5

จัดการแก้ไขปัญหาฝุ่นทุกด้าน ทั้งด้านการเกษตร กา...
นโยบาย

เงินช่วยเหลือมารดาและการเลี้ยงบุตร

นโยบายช่วยเหลือมารดาระหว่างตั้งครรภ์และสงเคราะห...
นโยบาย

สร้างโอกาสพัฒนาชีวิตคนพิการ

เพิ่มเบี้ยเลี้ยง การจ้างงาน และโอกาสเพื่อคนพิการ
นโยบาย

รับมือกับ Climate Change

ผลักดันกฎหมายและมาตรการเพื่อรับมือกับ Climate C...
นโยบาย

ที่ดินทำกิน/ที่อยู่อาศัยของเกษตรกร

ให้มีการจำหน่ายจ่ายโอน ที่ดิน สปก. ในกรณีชราภาพ...
นโยบาย

การจัดการปัญหา ฝุ่น PM 2.5

จัดการแก้ไขปัญหาฝุ่นทุกด้าน ทั้งด้านการเกษตร กา...
นโยบาย

เงินช่วยเหลือมารดาและการเลี้ยงบุตร

นโยบายช่วยเหลือมารดาระหว่างตั้งครรภ์และสงเคราะห...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย