นโยบาย

นโยบาย

เด็กไทยเรียนฟรีจนจบปริญญาตรี ลดเวลาเรียน 3 ปี ไม่เป็นหนี้ กยศ.

เด็กไทยเรียนฟรีจนจบปริญญาตรี ลดเวลาเรียน 3 ปี ไม่เป็นหนี้ กยศ.
รายละเอียดนโยบาย

หากเด็กไทยอยากเรียนจบปริญญาตรี ปัจจุบันก็ต้องใช้เวลาเรียนนานมาก กว่าจะจบก็จะมีอายุประมาณ 22 ปี เด็กไทยหลายล้านคนที่ยากจนต้องกู้เงิน กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือ กยศ.   ชีวิตครอบครัวคนตัวเล็กทั้งหลายมีจุดเริ่มต้นชีวิตในวัยทำงานเหมือนๆ กัน คือ เมื่อเรียนจบก็ต้องเริ่มต้นชีวิตในวัยทำงานด้วยการเป็นหนี้สินตั้งแต่วัยหนุ่มสาว  พรรคไทยสร้างไทย มีนโยบายที่จะช่วยปลดแอกเด็กไทยด้วยนโยบายเรียนฟรีจนจบปริญญาตรี หากนโยบายนี้ถูกนำมาใช้จนสัมฤทธิ์ผล ก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องมีการกู้เงิน กยศ. อีกต่อไป นอกจากนโยบายให้เรียนฟรีแล้ว ยังเสนอให้นำนโยบายลดเวลาเรียนในทุกช่วงการศึกษาอย่างน้อย 3 ปี (ระดับประถม มัธยม และปริญญาตรี) มาใช้ควบคู่ไปด้วย เพื่อให้เด็กสามารถเรียนจบปริญญาตรีได้ในช่วงอายุ 18 -19 ปี​ และทำการปฏิวัติการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นคุณภาพที่ตรงกับความต้องการของตลาดและโลกสมัยใหม่มากกว่าเน้นที่ใบปริญญาโดยให้เด็กได้เรียนในวิชาที่เด็กต้องการเรียน ได้เรียนจากผู้มีความรู้​และมีความเชี่ยวชาญโดยตรง​ ผ่านการสื่อสารทางไกลด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา​  ไม่ว่าจะเป็นเด็กในเมือง​หรือในพื้นที่ชนบทห่างไกล จะต้องได้รับการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญคนเดียวกัน

นอกจากนั้น พรรคไทยสร้างไทย จะทำการปฏิวัติการใช้งบประมาณด้านการศึกษา​ จากเดิมที่เคยให้อำนาจกระทรวงศึกษาเป็นผู้บริหารจัดการงบประมาณ​  มาเป็นระบบคูปองการศึกษาเพื่อให้อำนาจผู้ปกครองนักเรียนในการเลือกสถานศึกษาด้วยตนเอง​  ด้วยวิธีการนี้สถานศึกษาต่างๆจะต้องหันมาแข่งขันในการเร่งพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษาตน เพื่อดึงดูดให้นักเรียนและผู้ปกครองมาเลือใช้คูปอง​ที่สถานศึกษาตน สำหรับอุปกรณ์การเรียนจะมีการออกคูปองอีกประเภทหนึ่งเพื่อนำไปใช้ซื้ออุปกรณ์การเรียน ซึ่งจะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองอีกทางหนึ่ง

*อัปเดตล่าสุด 10 เมษายน 2023

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

นโยบายที่ใกล้เคียง

นโยบาย

รับมือกับ Climate Change

ผลักดันกฎหมายและมาตรการเพื่อรับมือกับ Climate C...
นโยบาย

ที่ดินทำกิน/ที่อยู่อาศัยของเกษตรกร

ให้มีการจำหน่ายจ่ายโอน ที่ดิน สปก. ในกรณีชราภาพ...
นโยบาย

การจัดการปัญหา ฝุ่น PM 2.5

จัดการแก้ไขปัญหาฝุ่นทุกด้าน ทั้งด้านการเกษตร กา...
นโยบาย

เงินช่วยเหลือมารดาและการเลี้ยงบุตร

นโยบายช่วยเหลือมารดาระหว่างตั้งครรภ์และสงเคราะห...
นโยบาย

สร้างโอกาสพัฒนาชีวิตคนพิการ

เพิ่มเบี้ยเลี้ยง การจ้างงาน และโอกาสเพื่อคนพิการ
นโยบาย

รับมือกับ Climate Change

ผลักดันกฎหมายและมาตรการเพื่อรับมือกับ Climate C...
นโยบาย

ที่ดินทำกิน/ที่อยู่อาศัยของเกษตรกร

ให้มีการจำหน่ายจ่ายโอน ที่ดิน สปก. ในกรณีชราภาพ...
นโยบาย

การจัดการปัญหา ฝุ่น PM 2.5

จัดการแก้ไขปัญหาฝุ่นทุกด้าน ทั้งด้านการเกษตร กา...
นโยบาย

เงินช่วยเหลือมารดาและการเลี้ยงบุตร

นโยบายช่วยเหลือมารดาระหว่างตั้งครรภ์และสงเคราะห...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย