นโยบาย

นโยบาย

นโยบายการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ให้ประชาชนฟรี และให้ใช้ไฟฟรี

พรรคไทยสร้างไทย มีนโยบายส่งเสริมให้ใช้พลังงานสะอาด การนำเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้ผลิตไฟฟ้าสำหรับบ้านพักอาศัย
รายละเอียดนโยบาย

ในปัจจุบัน “พลังงานแสงอาทิตย์” เป็นพลังงานทดแทนที่ได้รับความนิยมและสนใจเป็นอย่างมากจากผู้ประกอบการทั้งภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม หลายองค์กรรวมถึงบ้านอยู่อาศัยจึงเลือกติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop เพราะนอกจากจะเป็นพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยลดค่าไฟฟ้าที่เกิดจากการใช้งานประจำวัน ซึ่งมีส่วนช่วยลดต้นทุนการผลิตหรือค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน

หลักการทำงานของแผง Solar Rooftop 

  1. เป็นการผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ที่ติดตั้งบนหลังคาบ้านที่อยู่อาศัย โดยแผง Solar Cell จะรับแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ระบบจะผลิตไฟฟ้าขนาด 3.2 กิโลวัตต์ ไฟฟ้าที่ผลิตได้ประมาณ 420 หน่วย/ต่อเดือน หรือประมาณ 5,040 หน่วย/ต่อปี 
  2. กระแสไฟฟ้าที่ได้จากแผง Solar Cell จะเป็นกระแสตรง (DC) ซึ่งจะถูกส่งต่อไปยัง Inverter (เครื่องแปลงไฟฟ้า)  
  3. Inverter (เครื่องแปลงไฟฟ้า) จะเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรง (DC) เป็นกระแสสลับ (AC) 
  4. Inverter (เครื่องแปลงไฟฟ้า) จะเชื่อมต่อกับระบบสายส่งของการไฟฟ้าฯ โดยมีมิเตอร์คอยควบคุมจำนวนหน่วยของไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่จำหน่ายไปยังระบบสายส่ง 

พรรคไทยสร้างไทย มีนโยบายส่งเสริมให้ใช้พลังงานสะอาด การนำเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้ผลิตไฟฟ้าสำหรับบ้านพักอาศัย เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ใช้เองภายในบ้าน และยังมีผลพลอยได้ไปยังอุตสาหกรรมการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์ประกอบภายในในประเทศอีกจำนวนมากด้วย โดยประชาชนจะมีสิทธิใช้ไฟได้ฟรีประมาณ 210 หน่วย/ ต่อเดือน ส่วนที่เกินจาก 210 หน่วย ต้องรับผิดชอบค่าไฟส่วนเกินเอง

พรรคไทยสร้างไทย จึงมีนโยบายให้รัฐเป็นผู้ลงทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ให้กับประชาชน การดำเนินการจะกระทำผ่านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)  หรือการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) โดยการไฟฟ้าจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาระบบ และทำการติดตั้งระบบบนหลังคาบ้านของประชาชนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ เงินลงทุนทั้งหมดจะมาจากงบประมาณของรัฐไปยังกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน .. 2535 เป็นเงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำที่กองทุนปล่อยกู้ให้การไฟฟ้า ซึ่งการไฟฟ้าจะต้องส่งคืนเงินต้นให้กองทุนในระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี สำหรับรายได้หลักของการไฟฟ้าก็คือค่าไฟฟ้าที่ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาผลิตได้ เฉพาะส่วนที่เกินจาก 210 หน่วย ที่ประชาชนมีสิทธิใช้ไฟฟรี

*อัปเดตล่าสุด 02 พฤษภาคม 2023

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

นโยบายที่ใกล้เคียง

นโยบาย

ศูยน์เกษตรเศรษฐกิจประจำจังหวัด

พัฒนาเศรษฐกิจในทุกมิติ ยกระดับสินค้าเกษตร ทำหน้...
นโยบาย

รับมือกับ Climate Change

ผลักดันกฎหมายและมาตรการเพื่อรับมือกับ Climate C...
นโยบาย

ที่ดินทำกิน/ที่อยู่อาศัยของเกษตรกร

ให้มีการจำหน่ายจ่ายโอน ที่ดิน สปก. ในกรณีชราภาพ...
นโยบาย

การจัดการปัญหา ฝุ่น PM 2.5

จัดการแก้ไขปัญหาฝุ่นทุกด้าน ทั้งด้านการเกษตร กา...
นโยบาย

เงินช่วยเหลือมารดาและการเลี้ยงบุตร

นโยบายช่วยเหลือมารดาระหว่างตั้งครรภ์และสงเคราะห...
นโยบาย

ศูยน์เกษตรเศรษฐกิจประจำจังหวัด

พัฒนาเศรษฐกิจในทุกมิติ ยกระดับสินค้าเกษตร ทำหน้...
นโยบาย

รับมือกับ Climate Change

ผลักดันกฎหมายและมาตรการเพื่อรับมือกับ Climate C...
นโยบาย

ที่ดินทำกิน/ที่อยู่อาศัยของเกษตรกร

ให้มีการจำหน่ายจ่ายโอน ที่ดิน สปก. ในกรณีชราภาพ...
นโยบาย

การจัดการปัญหา ฝุ่น PM 2.5

จัดการแก้ไขปัญหาฝุ่นทุกด้าน ทั้งด้านการเกษตร กา...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย