ครอบคลุมทุกวัย ทุกภาคส่วน

นโยบายไทยสร้างไทย

Policy Tag: เศรษฐกิจ

นโยบาย

ศูยน์เกษตรเศรษฐกิจประจำจังหวัด

พัฒนาเศรษฐกิจในทุกมิติ ยกระดับสินค้าเกษตร ทำหน้...
นโยบาย

สร้างรายได้จากโลกใหม่

ศูนย์กลาง Digital Economy เศรษฐกิจสร้างสรรค์ Cr...
นโยบาย

บำนาญประชาชน 3,000 บาท

สร้างรายได้ด้วยนโยบายบำนาญประชาชน
นโยบาย

เกษตรสร้างไทย รายได้ยั่งยืน

เกษตรกรหายจน หมดหนี้ มีรายได้ยั่งยืน
นโยบาย

ขุดคลองไทย คลองสันติภาพไทย

ขุดคลองไทย สร้างพลังอำนาจให้ประเทศไทย ก้าวไปสู่...
นโยบาย

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล SMEs

สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้ SMEs ไทย
นโยบาย

ยกเว้นภาษีคนตัวเล็กเงินได้บุคคลธรรมดา

ไม่เก็บภาษีคนตัวเล็กที่มีรายได้สุทธิไม่เกิน 300...
นโยบาย

สร้างรายได้จากฐานความเข้มแข็งเดิม

สร้างรายได้จากพื้นฐานความเข้มแข็งเดิมด้วยอาหารค...
นโยบาย

แก้หนี้ เติมทุน ลดรายจ่าย ขจัดอุปสรรค

กองทุนฟื้นฟูหนี้เสีย กองทุนเครดิตประชาชน และกอง...
นโยบาย

พักการอนุมัติ/อนุญาต 1,400 ฉบับ

พักการอนุมัติ/อนุญาต 1,400 ฉบับ เป็นเวลา 3-5 ปี...
โหลดนโยบายเพิ่มเติม
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย