ครอบคลุมทุกวัย ทุกภาคส่วน

นโยบายไทยสร้างไทย

Policy Tag: การศึกษา

นโยบาย

เด็กไทยเรียนฟรีจนจบปริญญาตรี

เด็กไทยเรียนฟรีจนจบปริญญาตรี ลดเวลาเรียน 3 ปี ไ...
โหลดนโยบายเพิ่มเติม
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย