ครอบคลุมทุกวัย ทุกภาคส่วน

นโยบายไทยสร้างไทย

Policy Tag: กองทุน

นโยบาย

เงินช่วยเหลือมารดาและการเลี้ยงบุตร

นโยบายช่วยเหลือมารดาระหว่างตั้งครรภ์และสงเคราะห...
นโยบาย

สร้างโอกาสพัฒนาชีวิตคนพิการ

เพิ่มเบี้ยเลี้ยง การจ้างงาน และโอกาสเพื่อคนพิการ
นโยบาย

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล SMEs

สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้ SMEs ไทย
นโยบาย

ยกเว้นภาษีคนตัวเล็กเงินได้บุคคลธรรมดา

ไม่เก็บภาษีคนตัวเล็กที่มีรายได้สุทธิไม่เกิน 300...
นโยบาย

แก้หนี้ เติมทุน ลดรายจ่าย ขจัดอุปสรรค

กองทุนฟื้นฟูหนี้เสีย กองทุนเครดิตประชาชน และกอง...
โหลดนโยบายเพิ่มเติม
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย