30 ปี

บทเส้นทางการเมือง

สู่ภารกิจสุดท้าย

การสร้างประเทศที่ดีขึ้น เพื่อคนรุ่นต่อไป

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์

ผู้นำพรรคไทยสร้างไทย

 • มัธยมศึกษา จากโรงเรียนเซนต์โยเซฟ คอนแวนต์
 • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขาการตลาด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ MBA สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (MBA จาก GIBA)
 • ปริญญาเอก พุทธศาสตรบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • อดีตอดีตฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 • อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง 30 บาทรักษาทุกโรค)
 • นโยบายด้านการสร้างความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ
 • นโยบายการปรับโครงสร้างการผลิตทางเกษตร
 • นโยบายการพัฒนาระบบสาธารณสุขระหว่างประเทศ

อดีต รมต.กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ และอดีตรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุข

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
อดีตผู้ร่วมก่อตั้งพรรคไทยรักไทยอดีตรัฐมนตรีที่สำคัญในสมัยรัฐบาล ดร.ทักษิณ ชินวัตร ต่อมาพรรคถูกยุบและถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง ทำให้คุณหญิงเว้นวรรคทางการเมืองไปถึง 5 ปี และวันนี้คุณหญิงขอ อาสากลับมาสู่สนามการเมืองอีกครั้งในนาม “พรรคไทยสร้างไทย” ด้วยประสบการณ์ ความสามารถในการบริหารแบบมืออาชีพของ คุณหญิงสุดารัตน์ และรวมถึงมีจุดยืนในการต่อต้านอำนาจเผด็จการ ทุกรูปแบบ

จะร่วมกันสร้างและส่งมอบ

ประเทศไทยที่ดีที่สุด

ให้กับลูกหลานของเรา

#มันต้องจบที่รุ่นเรา

ความสนใจในด้าน

พระพุทธศาสนา

ปี 2551 เมื่อคุณแม่ป่วย ต้องเข้ารักษาตัวทำให้คุญหญิงสุดารัตน์มีโอกาสได้ใช้เวลา ในการดูแลคุณแม่ เมื่อคุณแม่อาการ ป่วยเริ่มทรุดลง ทำให้ตนเองซึ่งมีความรู้สึกผูกพันกับคุณแม่อย่างยิ่ง มีสภาพจิตใจที่ดำดิ่ง จึงมีผู้แนะนำให้ใช้การสวดมนต์ และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการหันมา สนใจด้านพระพุทธศาสนา คุณแม่ จึงเสมือนผู้ให้กำเนิดครั้งที่สอง นั่นคือการให้กำเนิด ทางธรรม

ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

เมื่อปี 2561 คุณหญิงสุดารัตน์ ได้รับอนุญาตจากกองทุนพัฒนาลุมพินี รัฐบาลเนปาล ตลอดจนคณะกรรมการมรดกโลก ให้สามารถดำเนินโครงการบูรณะสถานที่ประสูติ ของพระพุทธเจ้าทีสวนลุมพินีวัน ประเทศเนปาล รวมถึง ลานสวดมนต์ ห้องสุขา โดยใช้งบประมาณจากพลัง ศรัทธาของประชาชนชาวไทย

โครงการบูรณะสถานที่ประสูติ
ของพระพุทธเจ้า ที่สวนลุมพินีวัน
ประเทศเนปาล

โครงการบูรณะสถานที่ประสูติ
ของพระพุทธเจ้า ที่สวนลุมพินีวัน
ประเทศเนปาล

คุณหญิงสุดารัตน์
เข้ารับประทานปริญญาบัตร
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต

คุณหญิงสุดารัตน์
เข้ารับประทานปริญญาบัตร
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ได้รับประทานปริญญาบัตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต

คุณหญิงสุดารัตน์ เข้ารับประทานปริญญาบัตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา ลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 ด้วยผลงานดุษฎีนิพนธ์ “พุทธวิธีเชิงบูรณาการแก้ปัญหาความขัดแย้งการเมืองไทยในปัจจุบัน”

ประวัติด้านการเมือง

คุณหญิงสุดารัตน์

2535

จุดเริ่มต้นของอุดมการณ์ต่อต้าน เผด็จการพฤษภาทมิฬ

คุณหญิงสุดารัตน์ร่วมชุมนุมต่อต้านเผด็จการที่สะพานผ่านฟ้าในเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ หนึ่งในเหตุการณ์ทางการเมืองครั้งประวัติศาสตร์ของไทยที่พี่น้องประชาชนได้ออกมาขับไล่เผด็จการที่ยึดอำนาจจากประชาชน

ส.ส. ครั้งแรกก้าว แรกสู่สังเวียน

คุณหญิงสุดารัตน์ จากพรรคพลังธรรม ในวัย 31 ปีได้รับการเลือกตั้งเป็น ส.ส. เป็นครั้งแรก เป็นที่มาของชื่อ “เจ้าแม่ กทม.” เพราะลงมือแก้ไขปัญหาให้คน กทม. แบบชนิดกินพื้นที่กว้างขวาง รวมถึงได้รับความไว้วางใจจากพี่น้อง ประชาชนยาวนานกว่า 3 ทศวรรษ

รับตำแหน่งในรัฐบาลครั้งแรก

คุณหญิงสุดารัตน์ได้รับการแต่งตั้งเป็นรอง โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 23 กันยายน 2535 ในคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 50 สมัยนายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี ถือเป็นการรับตำแหน่งในรัฐบาลครั้งแรก

2537

พรรคพลังธรรม เลขาธิการพรรคการเมืองผู้หญิงคนแรก
คุณหญิงสุดารัตน์ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาธิการพรรคพลังธรรมในวันที่ 17 กันยายน 2537 ถือเป็นเลขาธิการพรรคผู้หญิงคนแรกของประเทศไทยในเวลานั้น พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เป็นหัวหน้าพรรคพลังธรรม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
คุญหญิงสุดารัตน์ในวัย 34 ปี ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในวันที่ 25 ตุลาคม 2537 ในคณะรัฐมนตรีไทย ผลงานสำคัญคือ การวางแผนปรับเปลี่ยนสถานีขนส่ง หมอชิตให้เป็นสถานีรถไฟฟ้า

2541

-

2544

พรรคไทยรักไทย
ในปี 2541 คุณหญิงสุดารัตน์ ได้ร่วมก่อตั้งพรรคไทยรักไทยที่นำโดย พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร คุญหญิงสุดารัตน์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองหัวหน้าพรรคไทยรักไทย ทั้งยังได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้สมัครคนแรกของพรรคไทยรักไทย ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพ
30 บาท รักษาทุกโรค นโยบาย เปลี่ยนโลก
คุณหญิงสุดารัตน์ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2544 ในคณะรัฐมนตรีไทย ผลงานสำคัญคือ การเร่งดำเนินนโยบายการสร้างหลัก ประกันสุขภาพถ้วนหน้า โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค

2547

ไข้หวัดนก

เกิดการแพร่ระบาดไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ในไทย ทำให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจมหาศาล คนไทยและชาวต่างชาติไม่เชื่อมั่น ความปลอดภัยใน อุตสาหกรรมไก่ของไทย คุณหญิงสุดารัตน์จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานมหกรรมกินไก่ ผลิตภัณฑ์จากไก่ที่ท้องสนามหลวง

กู้ภัยสึนามิ
ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข คุญหญิงสุดารัตน์ ได้วางระบบกับบุคลากรทางการแพทย์และทีมกู้ภัย ทั้งจากในพื้นที่และนอกพื้นที่ เพื่อให้สามารถรับมือและบริหารจัดการสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และค้นหาศพผู้สูญหายกลับคืนสู่ครอบครัวอันเป็นที่รัก

2548

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์

คุณหญิงสุดารัตน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันที่ 13 มีนาคม 2548 ในคณะรัฐมนตรีไทย ผลงานสำคัญคือเร่งปรับ โครงสร้างการผลิตการเกษตร เปิดและขยายตลาดสินค้าเกษตรเจรจาเพื่อลดข้อกีดกันทางการค้า

สนองพระราชดำริ

ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ คุญหญิงสุดารัตน์ได้น้อมนำโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นแรงบันดาลใจ สำคัญในการปฏิรูปการเกษตรของประเทศ

พระมหากรุณาธิคุณสูงสุดแก่ชีวิต

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้น 4 จตุตถ จุลจอมเกล้า เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2548 ทำให้ได้รับคำนำ หน้าว่า “คุณหญิง” นับแต่นั้น เป็นต้นมา

2562

แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

ในปี 2562 คุณหญิงสุดารัตน์รับบทบาท นำในพรรคเพื่อไทย ทั้งในฐานะประธานกรรมยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย และในฐานะแคนดิเดตชิงตำแหน่งนายก รัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทย ในการเลือกตั้งหนนี้ คุญหญิงสุดารัตน์เป็นผู้หญิง เพียงคนเดียว ที่ก้าวขึ้นไปถึงการเป็นแคนดิเดต นายกรัฐมนตรี ผลการเลือกตั้งแม้พรรคเพื่อไทยจะได้ ส.ส. มากที่สุด แต่ ไม่ได้เป็นรัฐบาลด้วยกติกาอันพิสดารที่ให้ ส.ว. มาร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี