#พรรคไทยสร้างไทย

สร้างไทยไปด้วยกัน

ร่วมขับเคลื่อนประเทศไปกับเรา เพราะพลังของคุณเปลี่ยนประเทศไทยให้ดีขึ้นได้

TAKE

ACTION

ที่เปิดอยู่             ที่ปิดแล้ว

ขอเชิญชวนคนไทยมาร่วมลงชื่อสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 50,000 รายชื่อ

ถึงเวลา “ปฏิวัติรัฐธรรมนูญ” ที่มาจากอำนาจเผด็จการ ตลอด 90 ปี ประเทศไทย ตกอยู่ในวงจรอุบาทกับการทำงานเพื่อประชาชนแทบไม่เคยเกิดขึ้น

ร่วมลงชื่อ 10,000 รายชื่อ เพื่อผลักดัน กฎหมาย ”สร้างพลังอำนาจให้คนตัวเล็ก”

ถึงเวลา “ปฏิวัติกฎหมาย” ให้ตอบสนองคนทำมาหากินทุกระดับ สร้างพลังอำนาจให้ SMEs ระเบิดพลังให้คนตัวเล็กสามารถทำมาหากิน ได้อย่างเต็มที่

ร่วมบริจาคอุดหนุนภาษี สนับสนุนพรรค ไทยสร้างไทย รหัส 227

ขอเชิญชวนทุกท่าน มาร่วมสร้าง #พรรคไทย สร้างไทย ให้เป็น #ทางออกของประเทศ เพื่อยุติความขัดแย้ง มุ่งสร้างเศรษฐกิจไทย อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี

ขอเชิญชวนคนไทยมาร่วมลงชื่อสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 50,000 รายชื่อ

ถึงเวลา “ปฏิวัติรัฐธรรมนูญ” ที่มาจากอำนาจเผด็จการ ตลอด 90 ปี ประเทศไทย ตกอยู่ในวงจรอุบาทกับการทำงานเพื่อประชาชนแทบไม่เคยเกิดขึ้น

ร่วมลงชื่อ 10,000 รายชื่อ เพื่อผลักดัน กฎหมาย ”สร้างพลังอำนาจให้คนตัวเล็ก”

ถึงเวลา “ปฏิวัติกฎหมาย” ให้ตอบสนองคนทำมาหากินทุกระดับ สร้างพลังอำนาจให้ SMEs ระเบิดพลังให้คนตัวเล็กสามารถทำมาหากิน ได้อย่างเต็มที่

ร่วมบริจาคอุดหนุนภาษี สนับสนุนพรรค ไทยสร้างไทย รหัส 227

ขอเชิญชวนทุกท่าน มาร่วมสร้าง #พรรคไทย สร้างไทย ให้เป็น #ทางออกของประเทศ เพื่อยุติความขัดแย้ง มุ่งสร้างเศรษฐกิจไทย อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี