ขอเชิญอุดหนุนภาษี

#พรรคไทยสร้างไทย

โดยไม่ต้องจ่ายภาษีเพิ่ม

ผ่าน ภ.ง.ด. 90/ภ.ง.ด .91 500 บาท

ขอเชิญชวนทุกท่าน

ร่วมบริจาคอุดหนุนภาษี

สนับสนุนพรรคไทยสร้างไทย รหัส 227 จำนวน 500 บาท (โดยไม่ต้องจ่ายภาษีเพิ่ม) เพียงแค่เลือกอุดหนุนภาษีให้กับ ”พรรคไทยสร้างไทย” เลขรหัส 227 ในแบบฟอร์ม ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด .91

มาร่วมสร้าง

#พรรคไทยสร้างไทย

ให้เป็นทางออกของประเทศ

เพื่อยุติความขัดแย้ง มุ่งสร้างเศรษฐกิจไทย และคนไทยทุกคนต้องได้รับการดูแลตั้งแต่เกิดจนแก่ ให้อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี มีรายได้มั่นคง

ขั้นตอนอุดหนุนภาษี

พรรคไทยสร้างไทย

ขั้นตอนที่ 1

กรอกแบบฟอร์มยื่นภาษีออนไลน์ ได้ที่สำนัก งานสรรพากรเขตพื้นที่ใกล้บ้าน หรือเข้า เว็บไซต์กรมสรรพากรได้ที่ลิงก์นี้ https://efiling.rd.go.th/rd-cms/
หรือที่ปุ่มด้านล่าง

ขั้นตอนที่ 2

“แสดงเจตนาอุดหนุนภาษีให้แก่พรรคการเมืองของผู้มีเงินได้” กดเลือก “ประสงค์อุดหนุน ภาษี” และเลือกรหัส “227”

ขั้นตอนที่ 3

ระบุจำนวนเงินได้สูงสุดไม่เกิน 500 บาท โดยผู้เสียภาษีไม่ต้องจ่ายเพิ่ม